Koperen beddenwarmer met voorstelling van Adam en Eva in het paradijs en het randschrift ‘Is godt met ons wie can tegen ons’ (gedeelte). Amsterdam, Rijksmuseum.
Overgenomen uit: P. van Boheemen (et al.), Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800. Apeldoorn / Zwolle 1989. p. 39.