'Die manne hier, die lijke ook net wijve!' Extravagant geklede vrouw (l.) en man (r.). Vroege 17e eeuw.
M. Conrads en G. Zwartjes, Tirions kostuumgids, westerse kledingstukken van de vroege Middeleeuwen tot heden
(geïll. door D. van Uitert-Kaltofen). 5e dr. Amsterdam 1981, p. 46.