SJEF KOEKENBAKKER AWARD
APRIL 1999: RAIL INFRA WANBEHEER voor
DRIE ONGEPLANDE STREMMINGEN PER DAG

De maandelijkse uitreiking van de Sjef koekenbakker Award begint zijn doel voorbij te schieten. Niemand schijnt meer te beseffen, dat de SKA van oorsprong een anti-prijs was, net zoiets als de titel van slechtst geklede man van het jaar. Wij kunnen ons niet vorstellen dat er rijke en aanzienlijke mannen zijn, die zich opzettelijk in lompen hullen om die prijs te winnen. Wel lopen er binnen het OV-wereldje talloze mensen en groeperingen rond, die er elke maand alles aan doen om de Sjef te mogen downloaden. Daarbij wordt veelal blijk gegeven van een beschamend gebrek aan originaliteit.

Wat zie je bijvoorbeeld. In het verleden is de Sjef heel vaak terecht gekomen bij stakend trein- en buspersoneel. "Laten we eens een staking organiseren", klonk het dus de afgelopen maand in verscheidene OV-kantines. "Dan winnen wij die fraaie bokaal misschien een keer".

En gestaakt werd er volop, in april. Bij de GVB in Amsterdam leggen ze het werk tegenwoordig al neer - zogenaamd spontaan, maar in werkelijkheid zeer goed georganiseerd door de normale oproerkraaiers van de vakbond - als een reiziger een kauwgompapiertje heeft weggeworpen in een tramwagen.

In het noorden van het land werd voor de zoveelste keer met staking gedreigd omdat de banen van de conducteurs bij de privatisering op de tocht staan. Maar laten we even wel wezen: voor alleen het voornemen tot staken kan natuurlijk geen prijs uitgekeerd worden. Bovendien begrijpen wij die ophef over de afschaffing van conducteurs niet helemaal. Wat hadden ze dan verwacht in het noorden? Dat de machinisten afgeschaft zouden worden?? Nee, als er dan toch iets afgeschaft moet worden, dan liever de conducteurs.

Ook vele rijdende gemeenteambtenaren legden deze maand het werk neer. In Rotterdam en Dordrecht bleef op 25 april het stadsvervoer in de garages. Dat hield verband met een omstandigheid waar geen reiziger iets aan doen kan: het laatste loonbod van de werkgevers lag een fractie van een promille lager dan waarop het vakbondstuig gerekend had. Dan gooien wij de boel plat, want dat pikke wij niet manneh! Dat bedoelen wij nu met gebrek aan originaliteit. In de vakbondsstrategie is sedert de spoorwegstaking van 1903 niets veranderd.

Van niet veel hoger gehalte was de poging van het gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht. Buschauffeurs spraken af, de reizigers een dag gratis te vervoeren, ook uit protest tegen het vastlopen van de CAO-onderhandelingen. Nu zou het ook de chauffeurs van GVU bekend moeten zijn, dat De digitale reiziger al jarenlang voorstander is van gratis openbaar vervoer. Daar win je dus geen Sjef mee. Bovendien: wat is het verschil? Het openbaar vervoer naar De Uithof is so wie so gratis (en bovendien: geen cent waard), ook voor studenten van boven de 27 jaar. Je stapt maar achterin zo'n overvol benzineblik op lijn 11 of 12, en niemand vraagt of je in het bezit bent van een geldig plaatsbewijs. Waar zijn die controleurs gebleven, die ingangscontrole zouden houden??

Tot zover een opsomming van OV-mensen die de Koninginnedag voorbij hebben zien gaan zonder via Internet een onderscheiding toegezonden gekregen te hebben. Dan scheppen wij nu even adem...
.. (zo, adem geschept) voor een flinke stoot op de bazuin. Want de winnaar van de Sjef Koekenbakker Award voor april 1999 is: Rail Infra Wanbeheer, voor het veroorzaken van honderd ongeplande treinstremmingen in één maand.

Die maand was december 1998. Op het ROVER-hoofdkantoor werden 31 dagen lang, via een uiterst ingenieus systeem, alle teletekstmeldingen van pagina 751 afgetapt en in een grote database gestopt. 114 maal moest een treinstremming gemeld worden op teletekst. Slecht 14 daarvan hadden te maken met geplande werkzaamheden; 100 stuks vormden even zoveel onaangename verrassingen voor de reizigers.

Volgens opgaven van NS zelf moet de meerderheid van deze stremmingen geweten worden aan de deplorabele staat waarin zich de spoorweginfrastructuur in dit land bevindt. Seinstoring, Stroomstoring, wisselstoring: dat zijn de steekwoorden in deze maar al te bekende teletekstberichten.

Onder de aan NS verwijtbare storingen rekent de Sjef-jury ook de vele defecte treinen en de door "het weer" veroorzaakte stremmingen. Wat moet je met de categorie "het weer?" Je kunt de Sjef moeilijk toekennen aan de weergoden. Bovendien gaat het om allerminst extreme weersomstandigheden als regen, wind en onweer. Het spoorwegnet moet daar gewoon tegenkunnen.

Slechts een minderheid van de ontwrichtingen, zo'n 30%, bleek veroorzaakt door derden: aanrijdingen met het wegverkeer; zelfmoordgevallen (de "springers", in het NS-jargon). Een railbeheerorganisatie, die op een zo bescheiden spoorwegnet als het Nederlandse, verantwoordelijk gehouden kan worden voor 70 calamiteiten in een maand, heeft zijn werk niet goed gedaan. Zij mogen de Sjef, die boven dit artikel is afgebeeld, downloaden. Als ze daartoe tenminste in staat zijn. Lukt het niet, bel dan even, voordat er nog meer brokken komen


Drie ongeplande stremmingen per dag. NS-reizigers zal wel heel erg veel ervaring hebben in het regelen van alternatief vervoer, zou een buitenstaander kunnen denken. Hoe dat in werkelijkheid gaat, hoef ik de lezer van De digitale reiziger niet te vertellen (maar ik doe het toch). Het patroon is altijd hetzelfde. Eerst staat een aanzwellende menigte boze reizigers een half uur lang ongeïnformeerd op het perron, te staren naar het bericht "let op omroepbericht" op de CTA. Dan wordt eindelijk omgeroepen, dat NS bussen inzet. Opgelucht begeeft de meute zich naar het busstation. Maar men is gefopt, sliep-uit! Die bussen komen nooit. Ondergetekende, voorzitter van de Sjef-jury, is de afgelopen maand maar liefst drie keer het slachtoffer geworden van de saboteurs van Rail Infra Wanbeheer; in geen een van die gevallen werden bussen ingezet. Het is duidelijk, dat de mededeling op de stations: "NS zet bussen in", alleen maar gegeven wordt om de perrons vol opstandige wachtenden op een vreedzame manier te ontruimen.

Voor deze praktijken wint NS-reizigers een oneervolle vermelding, met kans op erger.


Namens de jury,
Frans Mensonides
1 mei 1999.
Gefopt!!
Maandag 26 april 1999; 10.30 uur. Bij Den Haag CS is er maar weer eens een seinstoring. Aan de achterzijde van Leiden Centraal staan ca. 500 passagiers vergeefs te wachten op "NS zet bussen in"


ALLE VORIGE WINNAARS