"De digitale reiziger" redt OV rond Ter Aar


UIT "RIJN en GOUWE"; donderdag 25 februari 1999

"

Bus weer rechtstreeks naar Alphen en Leiden

TER AAR - Inwoners van Ter Aar kunnen vanaf 30 mei met de bus weer rechtstreeks naar Alphen en Leiden. Verder gaat er mogelijk een lijndienst rijden door Langeraar, Papenveer en Nieuwveen. Dat zegt vervoersarchitect J. Vermolen van busmaatschappij ZWN desgevraagd.
Vorig jaar werden de directe verbindingen vanuit Ter Aar geschrapt en de onrendabele buslijn door Langeraar, Papenveer en Nieuwveen vervangen door een lijntaxi. Die wijzigingen stuitten op veel verzet van bewoners en gemeentebesturen en worden nu dus teruggedraaid.
De directe verbinding van Ter Aar naar Leiden, met lijn 182, loopt via Woubrugge en Hoogmade. Vanuit Ter Aar kunnen busreizigers met ingang van 30 mei ook weer rechtstreeks naar het centrum van Alphen omdat de overstap in Alphen-Noord komt te vervallen. "In de daluren rijden de bussen om het uur en in de spits ieder half uur. Bovendien kunnen reizigers uit Ter Aar tot half elf 's-avonds de bus naar Leiden nemen. Al met al een hele verbetering", vindt Vermolen, die de laatste hand legt aan de plannen.
Vanuit Ter Aar zal lijn 148 gaan rijden naar Langeraar, Papenveer en Nieuwveen. Of het een lijndienst wordt, is volgens Vermolen afhankelijk van de bereidheid van de gemeenten Ter Aar en Liemeer om daar geld voor uit te trekken. "De gemeenten kunnen tegenwoordig zelf aangeven dat ze meer openbaar vervoer willen, maar dan moeten ze het kostenverschil tussen een lijntaxi en een lijndienst zelf bijbetalen. Hoeveel dat is, weet ik niet. Dat moet ik nog berekenen".
Op de dienstregelingen voor Aarlanderveen en Nieuwkoop wordt nog gestudeerd. Bekeken wordt of er in plaats van de verdwenen busdienst een lijntaxi kan rijden. Belangenvereniging Aarlanderveen heeft in een brief aan wethouder Groen in 't Wout gepleit voor meer ritten naar Alphen, Leiden en Woerden.

"


Ik wist het heuglijke nieuws uit dit krantenartikel enkele maanden geleden al, maar heb het nog even 'onder de pet' gehouden, omdat het in het OV-wereldje niet verstandig is, je haan te snel victorie te laten kraaien. Nu de kwestie de regionale krantenkolommen heeft gehaald, is het tijd om het nieuws ook op 'De digitale reiziger' wereldkundig te maken. Daarbij kan opgemerkt worden, dat deze site een belangrijke rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van de nieuwe dienstregeling.

Zoals de trouwe lezer van DDR zich nog wel zal weten te herinneren, legde ik in augustus 1998 de laatste hand aan wat in de regio bekend is komen te staan als "De nota-Mensonides".Hier wordt nog even samengevat wat daarin precies werd voorgesteld. Sedert ik dat artikel schreef, in september 1998, heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen ZWN, de Provincie Zuid-Holland en het Rijnstreekberaad (v/h IGOR); een gemeenschappelijke regeling van een aantal gemeenten in het Groene Hart. Daaruit rolde de ontwerp-dienstregeling, die in het hierboven aangehaalde krantenartikel is beschreven.

Lijn 149 (Leiden - Ter Aar - Alphen a/d Rijn) zal na 30 mei 1999 ongeveer gaan lopen volgens de blauwe lijn op het kaartje (het voorstel van DDR), met dien verstande dat de bus op het traject Leiden Centraal - Leiderdorp Ziekenhuis weer via het centrum van Leiden gaat rijden. De spitsbus lijn 182, die in de dienstregeling 1998-1999 via het centrum rijdt, zal daarentegen vanaf 30 mei rechtstreeks naar Leiderdorp rijden. Dit is een heel logische maatregel, en tevens een hoopgevende ontwikkeling, want het blijkt dat de ZWN toch ook zelf nog heeft nagedacht over de lijnvoering.

Minder gunstig zijn de berichten over de bediening van de dorpen Langeraar, Papenveer en Korteraar (gemeente Ter Aar), Aarlanderveen (gemeente Alphen) en Nieuwveen (gem. Liemeer), verbonden door de groene lijnen op het kaartje. Deze kernen zijn sinds mei 1998 niet optimaal - en soms ronduit slecht - bereikbaar per bus. Verbetering van het OV in deze dorpen is nu afhankelijk van de bereidheid van de gemeenten om ervoor in de buidel te tasten. Mijn ervaring is, dat gemeenten niet erg happig zijn, te betalen voor een dienst die normaliter door de rijksoverheid gesubsidieerd wordt. Als het vervoersbedrijf dan nog niet eens kan aangeven hoeveel het moet kosten, zal het enthousiasme er niet groter op worden.

De provinciale overheid is in hoogste instantie verantwoordelijk voor het streekvervoer binnen haar grenzen. Het siert de Provincie Zuid-Holland dat zij tot het inzicht is gekomen, dat de afbraak van het OV rond Ter Aar teruggedraaid moest worden. De provincie lijkt geleerd te hebben van de in 1998 gemaakte fouten. Onlangs werden voorstellen van ZWN, om het OV in de gemeente Rijnwoude (o.a. Hazerswoude) drastisch te verslechteren, linea recta naar de prullenmand verwezen. Misschien is dit alles mede het gevolg van het feit, dat op het Provinciehuis in Den Haag nog steeds elke week 'De digitale reiziger' wordt gedownload van het Internet.

Frans Mensonides
26 februari 1999