Frans Mensonides

Het jaar nul

Uit langjarige ervaring in de IT-wereld (IT betekent: "met computers") is mij bekend dat een ideaal, foutloos en klantvriendelijk automatiseringssysteem gebaseerd is op een perfecte onderlinge afstemming van vijf componenten: management, leveranciers, gebruikers, hardware en software. Jammer genoeg gaat er altijd met minstens één van deze vijf wat mis. Een écht goed automatiseringssysteem is even zeldzaam als met je eerste gulden de mega-jackpot winnen in het casino van Scheveningen.

Nog jammerder is de omstandigheid dat het bij de meeste automatiseringsrampen niet duidelijk is, wie of wat nou precies de oorzaak is. Faalt de hardware of de software? Heeft de leverancier de gebruiker niet goed begrepen, of was het andersom? Waren de verwachtingen van het management niet realistisch? Je kunt elkaar zo lekker de schuld geven, achteraf. Binnen de vijfhoek ontstaan dan allerlei Bermudadriehoekjes waarin tijd, geld, inspanningen en optimisme verdwijnen zonder een spoor achter te laten.

Neem het millenniumprobleem. Luie en zuinige fabrikanten hebben jarenlang de cijfers 19 weggelaten uit de jaartallen. Op 1 januari 2000 is het daarom volgens de computer 1 januari 1900. En toen bestond er nog geen IT. Een paradox, waar de computers (die nog niet bestaan) onmogelijk uit kunnen komen. Op die zwarte zaterdag vallen software en hardware stil. Wij mensen kunnen gewoon doorgaan met ademhalen (tja, voor wie zich op dat moment in een ijzeren long bevindt, is het helaas: einde-verhaal). Managers, gebruikers en leveranciers kunnen dus nog jaren bakkeleien over de schuldvraag: wie had wie moeten waarschuwen dat de twintigste eeuw op was? Advocaten hebben er nog honderd jaar werk aan. Tenzij, ja tenzij die viersterrengeneraal gelijk krijgt. In zijn doemscenario worden op het moment van de eeuwwisseling al die verroeste Russische kernraketten alsnog gelanceerd en komen terecht op de plaatsen waar Breznjev ze indertijd wilde hebben.

Kortom: geniet nog maar lekker van het leven, de komende tweeëntwintig maanden. Met of zonder computers.TERUG naar Homepage Frans Mensonides

COLUMN De digitale reiziger

HOMEPAGE de digitale reiziger