COLUMNS WEEK 2 / 10 JANUARI 1999
Frans Mensonides

Verloedering

Minister van Boxtel, zo wist mijn ochtendblad te melden in de periode rond de jaarwisseling, maakt zich ernstige zorgen over de verloedering van de achterstandswijken in onze grote steden. Vervagend normbesef grijpt er wild om zich heen. Er is meer geld nodig om dit fenomeen te bestrijden (Altijd meer geld. Nooit eens: meer ideeën of meer creativiteit. Altijd moet die kassa gaan rinkelen. Met guldens of met Euro's). "Het ligt niet alleen aan de allochtonen", meldde de bewindsman. Een zucht van teleurstelling gierde door miljoenen kelen van Hollandse krantenlezers. Wat heb je aan problemen, als je er buitenlanders niet de schuld van kunt geven?

Minister van Boxtel, wie was dat ook al weer? Je hoort nooit iets van de man. Op zich is dat geen slecht teken: hoe onbekwamer een minister, hoe vaker hij de krantenkolommen haalt. Zou hij van het CDA zijn, dacht ik, op het verkeerde been gezet door zijn pleidooi voor een ethisch reveil. Die gedachte verwierp ik natuurlijk onmddellijk; wij worden nog steeds geregeerd door een paarse coalitie. Vaag herinnerde ik me dat D'66 in mei eigenlijk te veel zetels had verloren om in het kabinet nog drie ministersposten te mogen bezetten. Daarom had men in de nazomer een niet-bestaand ministerie verzonnen, dat van Grote steden en Integratiebeleid. Het fantoom-ministerie werd toegewezen aan Van Boxtel van D'66. Zo zat dat; niks CDA. Van Boxtel werd minister zonder portefeuille; vandaar dat gezanik om als maar meer geld.

Mijn ochtendblad, dat altijd een hoop fatsoensrakkerij door zijn kolommen strooit, was er als de kippen bij met een hoofdschuddend en tut-tuttend stukje over de Rotterdamse Afrikaanderbuurt. Kelderboxen werden regelmatig opengebroken. Bovendien gooiden zwarte jongetjes met vuurwerk naar hun bejaarde medemens. In deftige buurten gebeurt dat nooit. Nee, de zorgen van Van Boxtel waren niet zonder grond.


Ook een andere buurt was vaak in het nieuws, de afgelopen weken. Het was een villa-wijk in een Noord-Brabantse forenzendorp. Rijke, blanke bewoners kochten een gebouw op, om te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum in gevestigd zou worden. Gek, maar over dat soort verloedering hoor je nooit een paarse minister.
Alle columns van 1998

De digitale reiziger

Nieuwjaar

Na een korte winterstop is vandaag ook voor De digitale reiziger het nieuwe jaar begonnen. Als de voortekenen niet bedriegen, zal het een uitermate woelig en enerverend OV-jaar worden. Ik denk dat we zo ongeveer het volgende kunnen verwachten:

1 februari 1999. De digitale reiziger reikt de Gouden Sjef Koekenbakker award uit aan NS-medewerkers van district Leeuwarden die in november 1998 een wilde staking organiseerden. Je kunt je stem nog tot en met 31 januari 1999 uitbrengen.

april 1999: Onder het motto "In de hoofdstad is uw Euro een gulden waard" presenteert het GVB de nieuwste verliescijfers. De Amsterdamse vervoerder staat nu 450.000.000 gulden in het rood. Daar komt de oprotpremie voor Testa nog bovenop.

31 mei 1999 : Tussen Leiden en Amsterdam rijdt de laatste Bollenexpresse. Lovers Rail neemt afscheid van het Nederlandse spoorwegnet en zal zich voortaan weer toeleggen op zijn core business : het vervoer van Japanners door de Amsterdamse grachten.

juni 1999 : Rond Ter Aar rijden de bussen volgens het voorstel van De digitale reiziger. De bezwaarschriften tegen de dienstregeling van 1998-1999 zijn nog steeds niet afgehandeld.

Augustus 1999: wegens personeelsgebrek komt in Utrecht en Amsterdam het gehele stadsvevoer tot stilstand.

September 1999: HTM opent twee nieuwe tramlijnen, nl. lijn 17a (Centraal station - Rijswijk Café De Halve Haan) en lijn 17b (Rijswijk Café De Halve Haan - Wateringsveld; ). Op vertoon van een geldig vervoersbewijs krijgt de gestrande tramreiziger tijdens het "happy hour" een pilsje voor slechts één gulden.

oktober 1999: de spoorwegen liggen de hele maand plat tengevolge van een staking. De actievoerders eisen het recht, hun achterstallige verlofdagen op te nemen. Dit wordt toegestaan: de niet-gewerkte stakingsdagen worden door NS in mindering gebracht op het verlofsaldo.

november 1999: ZWN, HTM en RET presenteren de 93e versie van het Randstadrailplan. Dit plan zal de geschiedenisboeken ingaan als "de tot op het bot uitgeklede versie". Treinen van de Zoetermeer- en Hofpleinlijn zullen voorzien worden van een Randstadrail-logo. Verder verandert er niets: geen ZORO-boog, geen koppeling met het Haagse Tramnet, geen koppeling met het Rotterdamse metronet, geen nieuw materieel.

December 1999: nieuwe berekeningen tonen aan, dat de Amsterdamse Noord-Zuid metro evenveel Euro's zal gaan kosten als het aantal guldens dat men begroot had.

1 januari 2000, 00:00 uur: Ten gevolge van het milenniumprobleem komt er abrupt een einde aan de westerse beschaving zoals wij die kennen. Ook het OV komt op nieuwjaarsmorgen niet meer op gang.


Dit alles zal het komende jaar gebeuren, en DDR is met tekstverwerker en camera present om het te verslaan. Het artikel over de laatste gebeurtenis uit deze reeks zou de lezer met enige vertraging kunnen bereiken.