Nieuwe reexx - Aflevering 76 DINSDAG 21 JANUARI 2003
Deze column is afkomstig uit het archief van REFLEXXIONZZ!
Klik hier voor de meest recente aflevering.


Column

Stemwijzer der dwergen

Deze midweexxe column is vervroegd verschenen, op dinsdagmorgen al, en slechts houdbaar tot woensdagavond om 21.00 uur, het moment dat de stembureau’s sluiten. Excuses aan wie hem daarna pas leest; komend weekend verschijnt er weer een nieuwe aflevering van dit magazine.

Dit stukje beoogt, de partijprogramma’s van de politieke partijen op een rijtje te zetten. Nu heeft bijna elk(e) krant, opinieblad of actualiteiten-programma in Nederland dat al gedaan, en kun je op Internet 100 stemwijzers raadplegen, die je elk een andere partij adviseren. Ik wilde me daarom beperken tot de splinterpartijen, die vaak onvoldoende aandacht krijgen. Want de splinters, die moeten we in ere houden; tenslotte is elke grote partij eens een splinter geweest (het omgekeerde komt ook voor; zoals LPF en D’66 op het punt staan te bewijzen).

Er schuilt iets aantrekkelijks in het kiezen voor een partij waarvan het zeker is dat zij geen zetel zal behalen: je hebt dan toch gestemd, maar bent vier jaar lang niet medeverantwoordelijk voor het gebroddel van de 150 die wél in de Tweede Kamer zitten.

Ik heb vijf splinters geselecteerd; vrij willekeurig, en heb de afgelopen weken wat rondgegraasd op hun site. Van elke partij geef ik een korte karakteristiek, en licht uit hun programma de paragraaf over openbaar vervoer, nog altijd de core business van dit magazine.

Duurzaam Nederland is opgezet, al staat het niet met zoveel woorden vermeld, als medicijn tegen de xenofobische geluiden, die de afgelopen jaren in Nederland met zoveel verve geuit zijn door vele politici. Op hun site zul je geen anti-allochtonen-verhalen tegenkomen. Sterker nog: bijna de helft van het partijkader is van buitenlandse afkomst, als ik afga op de namen der kandidaten. DN is een tegenstander van “generaliserend gedrag” tegenover allochtonen, zo wordt het, enigszins wollig, geformuleerd door mensen die een “derde dimensie” willen in de politiek, en dat niet overduidelijk uitleggen.

“Duurzaam”, dat is een groenerig milieuwoord, zou je denken, en dat blijkt ook wel uit hun programma. Al begrijp ik niet, hoe je tegelijk automobilist en milieubeschermer kunt zijn, zelfs al berijd je de derde weg.

Wat zeggen zij over het OV? Ze spreken in kreupele grammatica over “Onderlinge verbindingen tussen stads- en streekvervoer (die als tram de binnenstad binnenrijdt).” Het programma hadden ze toch beter door een Nederlander kunnen laten schrijven, dunkt me. Verkeerskundig zie ik er ook geen heil in; het doet me teveel denken aan die foute Rijn-Gouwelijn die straks het centrum van mijn woonplaats onveilig gaat maken.

Een geschikte keuze, Duurzaam Nederland, voor de kiezer die dit alles warhoofdig genoeg vindt.

Dan tappen we uit een ander vaatje, met Conservatieven-punt-NL, de partij van LPF-afsplitsing Winnie de Jong. De conservatieven doen niet in alle districten mee, en geven een uitgebreide uiteenzetting van de mogelijkheden om een stem uit te brengen in een ander district dan dat waar je woont.

Imams moeten in het Nederlands (s)preken (vindt een partij die de scheiding tussen Kerk en Staat hoog in het vaandel beweert te hebben). Het is een van de honderden voorgenomen maatregelen uit een partijprogramma waarvan de bedenkster beter onomwonden had kunnen zeggen, dat ze de pest aan buitenlanders heeft. De zin van deze afsplitsing zie ik niet; de Jong is een loepzuivere kloon van Fortuyn (al heb ik die nooit met de benen omhoog in Panorama zien liggen; toch nog een eigen inbreng van Winnie).

“Het OV is niet meer van deze tijd”; zegt het verkiezingsprogramma; het zou conservatieven dus moeten aanspreken. Ze willen er dan ook niet veel aan veranderen. Er maken toch maar weinig mensen van het OV gebruik, weet Winnie; verbeteringsprojecten als Randstadrail hoeven daarom niet door te gaan, en kunnen beter in asfalt uitgevoerd worden.

De partij voor iedereen, die conservatief genoeg is om te geloven dat Fortuynisme in 2003 nog niet dood is. Geen reis waard naar een ander kiesdistrict. Conservatieven, punt.

“Ga stemmen, desnoods op ons”, zo luidt de slogan van de Partij van de Toekomst, die onder leiding staat van Johan Vlemmix, een soort prins carnaval, afkomstig van onder de grote rivieren. De man zou bedacht kunnen zijn door Goscinny en Uderzo: Vlemmix de Gallier; zo ziet hij er uit, ook, al heeft hij geen snor.

Het leven moet weer een feest worden, vinden de mensen van de PvdT, die “optimist” als geuzennaam willen dragen. “Geen gezeik, iedereen rijk”, spiegelde de Tegenpartij ons ooit voor, maar Vlemmix en de zijnen zijn minder materialistisch, en beloven simpelweg: “Alle dagen feest voor iedereen”.

Een greep uit hun mobiliteitsparagraaf:

- Optredens van clowns bij verkeersopstoppingen;
- OV moet de hele nacht beschikbaar zijn;
- Grote extra inzet van bussen en treinen tijdens carnaval.

Vlemmix heeft in de zomer van 2002 een voettocht naar Rome ondernomen als boetedoening, omdat hij in mei geen zetel had veroverd. Zo’n inspanning zouden wij meer Nederlandse politici graag aanraden, en dan mogen ze zich de moeite van een terugkeer wel besparen.

Een tweede retour Rome wil ik Vlemmix echter niet aandoen; stemt allen dus op hem!

Emile Ratelband behoeft geen introductie meer; ik zal deze man, de feel-good goeroe die vergeefs dong naar het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland, dan ook niet meer introduceren.

Hij wil een “warmere samenleving”, maar ik vrees: liefst alleen voor degenen die Hendrik Tollens Czn. kunnen nazeggen, dat er Neęrlands bloed door hun aderen vloeit. Ik weet het, het is in het huidige Neęrland al lang salonfähig om alles wat hier misgaat te wijten aan de islamitische minderheid, maar velen zouden toch terugschrikken voor de onversneden vreemdelingenhaat die je in Ratelbands uitlatingen proeft.

Ik heb in de huiselijke kring wel eens geroepen: “daar de politiek vol idioten zit, kun je net zo goed op de grootste idioot stemmen”. Maar een idioot van het formaat-Ratelband is ook voor mij een brug te ver; wat een eng mannetje! Waar hebben we zo’n spuuglok overigens eerder gezien, in de wereldgeschiedenis?

Oh ja, ik vergat het OV. Dat moet van Emile aantrekkelijker worden. Helemaal mee eens; wij zouden graag eens vernemen, hóe.

Voor de kiezers van de NCPN, de Nieuwe Communistische Partij Nederland, komt de wijsheid nog altijd uit het oosten. Het oosten van Groningen, wel te verstaan, waar het communistische gedachtegoed als nergens anders in Nederland heeft huisgehouden. NCPN is daar ontstaan, en is zelfs vertegenwoordigd in het college van B&W van Reiderland, een gemeente in die contreien.

Deze website heeft als blikvanger een wentelende hamer-en-sikkel, en deed me bijkans schreien van nostalgie. Ik ben politiek gevormd, zo niet misvormd, in de jaren 70, toen velen links genoeg waren om vol bewondering te kijken naar Stalinistische dictaturen in Azië en Latijns Amerika. Allerlei begrippen en namen die ik sedertdien vrijwel nooit meer gehoord heb, beleven op de site van NCPN een tweede jeugd: klassenstrijd (die de beste vorm van integratie zou zijn), het kapitalisme, dat de schuld is van alle ellende, Marx, Engels, Lenin, Che Guevara. Hun partijkrant heet natuurlijk Manifest.

Dit alles was voor mij zo’n verademing, dat ik vergeten ben op hun OV-standpunten te letten, maar dat afschaffing van de eerste klasse in treinen daartoe zal behoren, daar durf ik 1000 roebel onder te verwedden, plus een vergeeld portret van voorzitter Mao.

Een geheide aanrader voor iedereen die de 21ste eeuw is binnengegaan zonder iets van de 20ste geleerd te hebben.

Rest me nog, de kiezer alle wijsheid en sterkte te wensen, straks in het stemlokaal!

Frans Mensonides


Restzeteltjes

Zwevende kiezer: iemand die op Job Cohen wil stemmen, maar diens naam niet kan vinden op de kandidatenlijst.

Duizelig van macht: als je wordt opgebeld, en het blijkt Maurice de Hond te zijn, met de vraag op welke partij je gaat stemmen. Nog nooit in je leven zoveel invloed gehad op de politiek!Aflevering gemist? Kijk in het overzicht van recente REFLEXXIONZZ! in de rechterkolom.

Daar is ook te zien: de uitsmijter van Fris Spr!ts.


Alvast een citaat uit een volgende aflevering:
Maar was ik een arme drommel geweest in Ouagadougou, of Mogadishu, of Timboektoe (dat echt bestaat), dan had ik dat probleem niet gehad. Ik zocht me dan een mals plekje op de vuilnisbelt, om daar lang en ongelukkig voort te vegeteren. En ik hoefde dan op niemand jaloers te zijn, want binnen een straal van drie kilometer zou ik louter mensen ontmoeten die er even beroerd aan toe waren als ik.
Pasfoto:

foto: Wim Scherpenisse


Colofon

REFLEXXIONZZ! biedt columns over openbaar vervoer en andere onderwerpen, reisverslagen, korte verhalen en geen gedichten.
Dit digitale magazine verschijnt in de regel twee keer per week; wie elke maandagmorgen en vrijdagmiddag een bezoek aflegt, zal meestal wel iets nieuws vinden.
Teksten: Frans Mensonides en/of Fris Spr!ts, tenzij anders vermeld.

REFLEXXIONZZ! maakt deel uit van de opgeheven site De digitale reiziger, waarvan het archief nog toegang verleent tot alle tussen 1996 en 2001 verschenen artikelen.

Wie op de hoogte gehouden wil worden van alle updates, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief Reiziger.

Op- of aanmerkingen, opbouwende of afbrekende kritiek, benevens suggesties zijn welkom in mijn brievenbus. Vrijwel alle brieven worden door mij beantwoord, zij het meestal niet per kerende post.


Overzicht meest recente REFLEXXIONZZ!

Een Columnist als minister-president? - Gezocht: nieuwe vader des vaderlands - Za. 18.01.2003
- - - -
Boemelen met NS (10): Leiden - Utrecht op het tweede gezicht - OV-reisverhaal - Wo. 15.01.2003
- - - -
Mijn schaduw op zolder (kort verhaal) - gestalkt door een schim - Zo. 12.01.2003
- - - -
Tijdschriftje spelen - SIRE maakt zich druk: kinderen hebben het druk - Do. 09.01.2003
- - - -
Mijn eigen Zeestraat van Huygens (3) - Willem V en I, paardentrams en deftige dames - Zo. 05.01.2003
- - - -
De omgekeerde prullenbak - Medley van in 2002 ongepubliceerde fragmenten - Do. 02.01.2003
- - - -
Jaaroverzicht - uitslag van de Wimpel-wissel 2002; top 15 REFLEXXIONZZ! van 2002 - Zo. 29.12.2002
- - - -
Winterzonnewende - Utrecht - Dordrecht: drie unieke busdiensten OV-reisverhaal- Do. 26.12.2002
- - - -
Roodneuzige rendieren en jengelende bellen - Gratis busvervoer in Dordrecht OV-reisverhaal - Zo. 22.12.2002
- - - -
Overzicht van ALLE verschenen afleveringen; 1998 - hedenDe uitsmijter, door Fris Spr!ts

Job Cohen de beoogde premier van de PvdA

JOBstijding voor Balkenende!

Ha, ha, hi, hi, ho, ho: allemaal even lachen om alweer zo'n flauwe, smakeloze woord-bak van Hollands kortste en kleinste columnist, ingehuurd van de goedkoopste krant van ons land: uw aller Fris Spr!ts


© 2003, Frans Mensonides, Leiden


4mid/225(7)/363(82)(7)/121,2(11,9)