Randstadrail rijdt (nog niet) – deel 0

Diep beschamend!Diep beschamend! En daarmee doel ik dan nog niet eens op het uitblijven van de ingebruikname van Randstadrail, die eigenlijk vandaag (zondag 3 september 2006) had moeten plaatsvinden, maar eerder nog op de bezopen smoezen daarover, waarmee men het publiek meent te moeten belatafelen. Jongstleden vrijdag schreef ik, tijdens een aanval van verontwaardiging en woede aan de landelijke organisatie van ROVER:

Beste ROVER’s,

Graag beveel ik jullie deze pagina uit het AD over de uitgestelde start van Randstadrail ter lezing aan: http://www.ad.nl/denhaag/zoetermeer/article585312.ece

Het uitstel is de laatste weken in officiële verklaringen achtereenvolgens geweten aan de warme julimaand, de natte augustusmaand en de veiligheidstesten en testritten die langer duurden dan men voorzien had. Per 10 september gaat er een pendeldienstje rijden op het traject Hofplein – Nootdorp, verzorgd door opgekalefaterde metrorijtuigen. Uiterlijk 30 augustus zou bekend gemaakt worden wanneer Randstadrail volledig gaat draaien, maar zelfs die deadline heeft men niet gehaald. Er wordt nu gegokt op eind september; op een mailinglist over HTM las ik onlangs half oktober, maar december heb ik ook al horen noemen.

Uit de reacties van lezers onder het AD-artikel blijkt zonneklaar dat we als reizigers weer eens een keertje grotelijks besodemieterd zijn. Het tracé is gewoonweg nog niet af. De planning was van begin af aan te krap, op grote delen van het traject wordt nog volop gewerkt en de verbouwing van de meeste stations is in de verste verte nog niet klaar; liften zijn nog overal in aanbouw.

Het betekent dat Zoetermeer onacceptabel lang verstoken blijft hoogwaardig OV, en er daardoor duizenden klanten weggejaagd worden die je heel moeilijk terugkrijgt. De commentaren onder het AD-artikel liegen er voor wat dat betreft niet om.

Een andere kwestie die volgens mij meespeelt: het OV-chipkaart-debacle. Het was de bedoeling dat Randstadrail van meet af met OV-chipkaartlezers uitgerust zou worden en er niet meer gereisd zou mogen worden met de strippenkaart. Echter: de resultaten van de proeven in Rotterdam vielen tegen en de uitrol van het systeem verliep veel trager dan voorzien. In de metro werkt het systeem thans gebrekkig, in de bus feitelijk helemaal niet, al kraait connexxion er victorie over. Het ligt voor de hand dat het in de tram ook niet zal werken. Een probleem voor RET en HTM, die tussen twee haakjes ook geen eensluidend tariefsysteem voor het chipkaarttijdperk hebben kunnen bedenken; ten noorden van Pijnacker geldt straks een geheel ander systeem dan ten zuiden ervan.

Toen bepaalde de minister tot overmaat van ramp dat voorlopig overal nog gereisd moet kunnen worden met de strippenkaart. HTM met de hand in het haar: waar halen we zo gauw 250 ouderwetse stempelautomaten vandaan (50 Randstadrailvoertuigen met elk vijf paar deuren) en hoe bouwen we zo gauw een systeem in om die dingen vanuit de cabine aan te sturen? Zie ik spoken, of gaat dat alles straks nog voor extra vertraging zorgen?

Ik geef deze informatie en vragen aan jullie door in de hoop dat jullie er je voordeel mee kunnen doen; ik denk dat er een paar instanties flink aan de schandpaal moeten worden genageld.

Verder zou ik een pleidooi willen houden om Randstadrail (en het vervangend vervoer) voorlopig gratis te laten rijden, totdat alle trajecten in dienst zijn genomen, alle kinderziekten eruit zijn, alle stations iets meer zijn dan een voor invaliden ontoegankelijke hoop zand en stenen, en er helderheid is ontstaan over alle chip- en strippenkaartkwesties. Een terechte pleister op de wonde voor de trouwe reizigers die al maanden geconfronteerd worden met vervangend vervoer, en tevens een stimulans voor de inmiddels tot de auto bekeerde reiziger, die zo misschien weer wordt teruggewonnen voor het OV.

Ik wacht jullie reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,
Frans Mensonides

 

Voor wat betreft die strippenkaarten: daarover zag ik toch echt spoken. HTM zal vast wel een creatieve oplossing bedenken voor het probleem. Misschien heeft men een vooruitziende blik de automaatjes bewaard die voorheen op de sprinterstations stonden (al ga ik ervan uit, dat ze die wel naar de schroothoop gebracht hebben); misschien krijgt elk van die mooie lightrailvoertuigen wel een team van ouderwetse conducteurs om de strippenkaarten en puntenkaarten met de hand te stempelen. Het mag best wat kosten; alles zinkt toch in het niet bij de aanlegkosten van een slordige miljard. Dan kan die paar maanden gratis vervoer er trouwens ook nog wel af, vind ik.

Zaterdag, de dag na mijn mail, kon van 12:00 – 15:00 uur zo’n voertuig bekeken, betreden en bevoeld worden op station Zoetermeer Centrum-West. Ik was niet in de gelegenheid, maar was er toch niet heengegaan, denk ik; een tram moet rijden, en niet stilstaan, en moet een vervoermiddel zijn, en geen bezienswaardigheid.

Volgende week in deze kolommen alle aandacht voor – bij gebrek aan beter - dat ellendige pendeldienstje met die oude, opgeschilderde metrorijtuigen, van Rotterdam Hofplein naar Nootdorp. Dat wordt het echte deel 1 van de reeks over Randstadrail; dit is deel 0.

Frans Mensonides
3 september 2006

PS: Dit artikel is geïllustreerd met enkele foto’s die een lezer schoot bij remise Zichtenburg in Den Haag Zuid West, waar die Randstadrailvoertuigen tegenwoordig staan te pronken, bij gebrek aan een traject om over te rijden. Dank aan deze lezer – die een aanzienlijk honorarium van de hand wees, en zelfs niet genoemd wilde worden bij de credits.

FM


© Frans Mensonides, Leiden, 2006


<< naar thuispagina Frans Mensonides