Copyright-kwesties

Zedeprinten Startpagina <<<

Het WWW is het Vianen en Culemborg van de moderne wereld, een vrijstaat waar het mijn en het dijn vervaagd zijn en waar zo goed als alles mag. Zelf heb ik bij het samenstellen van deze site de rechtermuisknop en de scanner niet gespaard. In geen enkel geval heb ik toestemming gevraagd voor het gepleegde kopieer- en knipwerk. Geen onwil, maar wel een kwestie van tijdgebrek en de noodzaak om efficiënt te werken.

Vanzelfsprekend heb ik op deze populair-wetenschappelijke website wel overal exact verantwoord, waar ik het materiaal (citaten, afbeeldingen, edities, geluids- en videofragmenten) vandaan heb. Wie bezwaar heeft tegen de geschetste gang van zaken, en van mening is dat zijn of haar auteursrechten door mij geschonden zijn, wordt verzocht, contact met me op te nemen. Deze site kent overigens geen commercieel doel en er is geen subsidie voor ontvangen.

Voor de gebruikers van mijn site hanteer ik dezelfde regels. Natuurlijk rust op alles wat ik zelf vervaardigd heb, waaronder vertalingen en foto's, auteursrecht. Het publiceren van citaten uit mijn werk is toegestaan, mits met vermelding van mijn naam, de titel van de webpagina waar het citaat vandaan komt en de URL daarvan. Voor publicatie van grotere gedeelten uit deze site op een website met een commercieel doel of op een ander medium dan Internet is altijd mijn toestemming noodzakelijk.

Het linken van deze site is te allen tijde toegestaan. Bij de sites die ik zelf gelinkt heb, kan ik vanzelfsprekend niet instaan voor de juistheid van hun inhoud (noch voor hun bestaan op het moment dat de lezer ze aanklikt. Op gezette tijden loop ik alle externe links na om 'dode' exemplaren op te sporen).

Een aanverwant punt: academische fraude en werkstukkenfraude. Bij het samenstellen van mijn site heb ik me gehouden aan de Checklist plagiaat van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht. Van de hopelijk velen die zich door deze site zullen laten inspireren tot werkstukken, verwacht ik dat zij zich aan vergelijkbare normen zullen houden.

Frans Mensonides
april 2007


© Frans Mensonides, Leiden, 2007, 2009.