Huygens' Zedeprinten (1623) - De beul, Inleiding

Zedeprinten Startpagina <<<

De beul

De beul (officieel: de scherprechter) was belast met executies, martelingen en lijfstraffen. Hij was een gehaat man en moest bij openbare terechtstellingen altijd vrezen voor geweld of zelfs zijn leven.

Huygens ziet de beul als iemand die gewoon zijn plicht doet. Hij voert besluiten van anderen uit; dat kun je hem onmogelijk kwalijk nemen. Voor hem geldt wat geldt voor iedere ambachtsman: hij moet een goede opleiding krijgen en vervolgens met de juiste mentaliteit de juiste handelingen verrichten.

Het slot van deze karakterschets is beschouwend van aard: dragen we niet allemaal een beul mee in ons hart: ons geweten?


Frans Mensonides, Leiden, 2007.