SJEF KOEKENBAKKER AWARD
MAART 1999: MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
PERSOONSGEBONDEN VERVOERSSUBSIDIE

Hierboven een afbeelding van de enige echte Sjef Koekenbakker Award. Een unieke afbeelding, want het kleinood bestaat alleen maar in digitale zin. Het origineel, vervaardigd van goedkoop waaibomenhout, velpon en derderangs blik, is vrijwel onmiddellijk na het nemen van de foto tot ontbinding overgegaan. De Sjef is gemaakt in een NS-werkplaats; de NS-kwaliteit was er duidelijk aan af te zien.

Sedert januari 1998 wordt deze prijs maandelijks uitgereikt aan een persoon, groepering of instantie die de Nederlandse OV-reiziger heeft benadeeld, beledigd, of ronduit besodemieterd.

Voor de vele nieuwe lezers die zich de afgelopen maanden bij De digitale reiziger hebben aangesloten, wil ik nog één keer vertellen waar de Sjef voor staat, symbolisch-figuratief gesproken dan. Je zou er een mismaakt NS-logo in kunnen zien, of een in een slip geraakte gelede bus, of desnoods een lagevloer- dubbeldekstram.

Wie was, of is, Sjef Koekenbakker? Je wilt dat niet weten, en ik wil er niet over praten.


Maart 1999 is weer een vruchtbare maand geweest voor iedereen die de OV-reiziger een kwaad hart toedraagt. Je hebt van die maanden, dat je diep moet graven in oude jaargangen van hobby- en vaktijdschriften om nog één serieuze kandidaat te vinden voor de Sjef. Zo niet in maart 1999. Het OV-leed werd vrijwel dagelijks uitgebazuind op de voorpagina van regionale en landelijke dagbladen. Diverse groeperingen hebben pogingen in het werk gesteld om de Sjef te mogen downloaden. Aangezien er maar één kan winnen, hebben we velen moeten teleurstellen.

Waaronder NS-hoofdman Den Besten. Hij wint de Sjef deze maand niet. Weliswaar heeft hij beloofd, de treintarieven fors te verhogen, maar daar trappen we niet meer in. Vorig jaar hebben wij aan NS-Reizigers al een Koekenbakker uitgereikt voor hun plan, de gebruiksmogelijkheden van de kortingkaart te beperken. Zodra De S.K.A. binnen was, heeft NSR dit plan schielijk ingetrokken. Het was een schot voor de boeg, louter en alleen met het doel, het felbegeerde en nimmer geïmiteerde kleinood te winnen. Nee: NS moet deze keer maar eens laten zien dat het ze ernst is met de tariefverhogingen.

Ook het personeel van GVB wint de Award deze maand niet. We kunnen de trofee per slot van rekening niet elke maand in de hoofdstad laten landen. De poging van de Mokumse tram- en busbestuurders was op zich veelbelovend. Om de agressie van passagiers te beteugelen moesten - zo vonden zij - enkele honderden ex-veiligheidsmedewerkers, die sedert vorige zomer worden ingezet als buschauffeur, opnieuw omgeschoold worden tot veiligheidsmedewerker. Met als gevolg dat er enkele honderden bussen in de garage blijven! (voor dat laatste feit, het uitvallen van ritten, heeft GVB vorige zomer een Sjef gewonnen). Een sterke zet: in die opgeheven busdiensten kan in ieder geval geen agressie meer plaatsvinden! Je zou bijna denken dat er over het voorstel is nagedacht. Dat laatste is overigens beslist geen garantie voor het binnenhalen van een Sjef.

Ook leuk geprobeerd van ZWN. Zij willen de spoorlijn Leiden-Utrecht overnemen (die door NS onrendabel is verklaard, hoewel de treinen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat uitpuilen). NS heeft dit lijntje stiefmoederlijk behandeld, vindt ZWN, en zij zullen er iets moois van maken. Wij weten allemaal, wat de opvattingen van ZWN zijn over dienstverlening en kwaliteit. Het valt daarom te vrezen, dat de overname zal neerkomen op het uitdrijven van de duivel met Beëlzebub. Wij zijn zeer benieuwd naar de stappen die ZWN gaat ondernemen om op ijzeren wielen een even beroerd product te bieden als op rubberen.

Het DRIS-systeem in Leiden wordt genomineerd voor de S.K.A. van april 1999. Na drie zondagen testen werkt het systeem nog lang niet naar behoren. Misschien moeten de verantwoordelijke technici voortaan de zondagsrust respecteren, en het systeem 's nachts uittesten; dan hebben de reizigers er minder last van.

De poedelprijs is deze maand voor Lovers Rail (ze heten tegenwoordig anders, maar die Franse afkorting kan ik niet onthouden). Zij waren de kampioenen van de concurrentie, maar volgens een artikel in OV-magazine kon hun spoorlijn Amsterdam - IJmuiden de concurrentie met Fast Flying Ferries niet bolwerken.


Maar wie wint de prijs dan wel? Het staat al aangekondigd in de column van enkele weken geleden: het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en wel voor het uitvinden van het persoonsgebonden OV-budget. Dit stelt een handjevol individuele reizigers in staat, de voor OV bestemde belastingcenten op te maken aan taxiritten, huurauto's en fietstochtjes.

Aangezien wij geen twee liedjes draaien voor één Eurocent, hebben wij niets toe te voegen aan de genoemde column. Een oneervolle vermelding gaat naar de gemeente Utrecht, die bezig is een wijk te bouwen ter grootte van een kleine provinciehoofdstad, zonder tijdig voor stadsbusvervoer te zorgen. Tevens gaat er een naar de Algemene Rekenkamer, die ook door de laatste blunder van Verkeer en Waterstaat is heengeslapen.

Namens de strikt partijdige en afhankelijke jury,
Frans Mensonides
(secretaris).


ALLE VORIGE WINNAARS