Huygens' Zedeprinten (1623) - De komediant, Inleiding

Zedeprinten Startpagina <<<


All the world's a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts.

Aan die woorden van William Shakespeare (uit het blijspel As you like it, 1599/1600) heeft Huygens misschien gedacht bij het schrijven van zijn print De komediant.

Deze karakterschets bevat een van Huygens´ wijze levenslessen. Wij mensen zouden onbewogen moeten blijven onder de wisselingen van ons noodlot – net als toneelspelers, die vandaag een koning spelen en morgen een bedelaar, en in hun hart, onder hun masker, toch altijd dezelfde persoon blijven.

De komediant; vertaling >>>


© Frans Mensonides, Leiden, 2008.