HTM moet nog steeds Haags blijven; opnieuw staking in stadsvervoer


Woensdagmiddag 13:47 uur: de eerste reizigers verzamelen zich op de tramhalte bij station Den Haag Hollands Spoor. Alsof na de stakingsactie de eerste trams op elke lijn om 14:01 zullen vertrekken!  


Een nieuwe estafetteactie deze maand in het stadsvervoer. In alle drie de grote steden die ons land rijk is, werd het stadsvervoer op één actiedag stilgelegd van 10:00 – 14:00 uur (wat praktisch neerkwam op 09:00 – 15:00 uur, daar wagens ook nog tijd nodig hebben om van en naar de remise te rijden).

Bij de GVB in Amsterdam vond die actie plaats op donderdag 7 april 2011, bij de Rotterdamse RET op dinsdag de 12e en de HTM uit Den Haag was op woensdag 20 aan de beurt. De eerste twee acties heb ik gemist door gebrek aan tijd en zin; bij de derde was ik wel vertegenwoordigd, omdat ik toevallig die middag toch in Den Haag moest wezen.

Half februari 2011 was er al een estafette-werkonderbreking bij die drie grote-stadsvervoerbedrijven. Ik berichtte erover op deze site. In elk van de drie Nederlandse metropooltjes reed 40% van de metro’s, trams en bussen niet.

Die actie was gericht tegen de aanbestedingen in het stadsvervoer. Daarmee hoopt(e) minister Schultz een aanzienlijke besparing te bereiken op de kosten van het OV in de grote steden. Maar het zou ook tot gevolg hebben dat het Haagse stadsvervoer na bijna anderhalve eeuw voortaan van buiten Den Haag bestierd zou worden.

Ik schreef dat dat me dat een biet zou wezen. Misschien hebben meer van dat soort signalen de vakbond bereikt, want deze maand waren de stakingsacties vooral gericht tegen de bezuinigingen, die toch doorgevoerd zullen worden als de aanbesteding niet doorgaat.

In de Haagse trams zag ik woensdagmiddag desondanks toch nog posters met ‘HTM moet Haags blijven’, of woorden van gelijke strekking. Daarmee suggereren de vakbonden ineens weer dat het alleen dáárom gaat, en het OV in de residentie best uitgekleed mag worden, als het kantoor van de HTM maar aan de Fluwelen Burgwal kan blijven staan. Ik krijg de indruk dat de vakbonden zelf niet eens exact weten waar ze nu feitelijk tegen staken.

Als OV-voorvechter moet je natuurlijk tegen afbraak van het stadsvervoer zijn. Dat geldt ook als je behoort tot de 14 miljoen Nederlanders die buiten het vervoersgebied van GVB, RET en HTM wonen, en die hun stads- en streekvervoer zelf al flink uitgekleed hebben zien worden.

Andere bezuinigingen vind ik minder erg. Ik kon bijvoorbeeld wel een gat in de lucht springen bij die op de krijgsmacht. ‘Geen man, geen vrouw, geen cent voor het leger’ was eens ook mijn leuze. Bovendien doet het Nederlandse leger volgens mij de laatste decennia niet veel anders dan zich te bemoeien met oorlogen die we niet kunnen winnen in landen die we niet kunnen begrijpen. Flink het mes erin, dus. Maar ik kan wel vatten dat vakbonden van militairen er tegen te hoop lopen.

Dat is het spel. Een kabinet moet soms harde, impopulaire bezuinigingsmaatregelen nemen. De oppositie moet dan roepen dat het een schande is, en hoeft niet te komen met een alternatief; alleen roepen is voldoende.

Job Cohen, nolens volens min of meer de oppositieleider, kwam naar het Malieveld om de stakende HTM’ers toe te spreken. Hij kwam niet met het openbaar vervoer, denk ik.

Zijn PvdA hecht toch niet al te erg aan OV, althans zoveel zou je kunnen opmaken uit de pagina met PvdA-standpunten, waar Verkeer en Vervoer helemaal aan de onderrand staat, als laatste der ‘Diversen’ . De PvdA wil investeren in ‘modern openbaar vervoer’ en streeft naar ‘bereikbaar openbaar vervoer’. Het laatste is een rare formulering, maar men doelt op behoud van openbaar vervoer op het platteland. Geen syllabe over het grote-stadvervoer en de noodzakelijkheid van bezuinigingen en aanbestedingen in die sector.

OV-voorvechters moeten zoals gezegd tegen bezuinigingen zijn op OV. Maar tevens tegen stakingen, lijkt me. Stakingen komen neer op protesteren tegen afbraak door zelf de eerste steen onder het bouwwerk vandaan te trekken.

ROVER verklaarde zich op een inmiddels verdwenen pagina halfslachtig solidair met de vakbonden, en sprak haar vreugde uit met het feit dat de werkonderbreking niet plaatsvond in de spits. AbvaKabo claimde vervolgens in diverse nieuwsmedia dat ROVER achter hun stakingsacties stond. ROVER ontkende dit op Twitter, maar niet op hun in staat van verbouwing verkerende website.

De chauvinistisch-Amsterdamse Maatschappij voor Beter OV noemde de stakingsacties in Rotterdam een ‘klap in het gezicht van de reiziger’ (zie hun artikel van 11 april), en plaatst kanttekeningen bij de vakbondsstandpunten. Weet je, soms heeft die club van Rikus Spithorst gewoon goede ideeën over OV. Maar dat komt alleen, doordat ze meestal het tegengestelde beweren van ROVER, en ROVER er vaak finaal naast zit.

Wat foto’s.

13:48: het Strijkijzer, ook bekend als de Fluitketel, kijkt neer op lege tramsporen bij HS.

 

13:49: …en zelfs uitstappen kan vandaag niet.

 

13:51 Tja… Ik ga per trein verder naar CS

 

14:07: Wachten op de eerste Randstadrail

 

14:46: Terwijl lijn 16 alweer volop rijdt, is het wachten nog steeds op de eerste lijn 9 naar de strandpret van Scheveningen.

De acties van de bonden zullen in mei 2011 worden voortgezet; wordt vervolgd.

Frans Mensonides
21 april 2011
Er geweest: woensdag 20 april 2011.

 


© Frans Mensonides, Leiden, 2011


<< naar thuispagina Frans Mensonides