Vervolg bus Ter Aar:

In de slag met de provincie


Wat vooraf ging:

Bakkeleien met ZWN

Dagboek openbaar vervoer


Op maandag 31 augustus 1998 leg ik de laatste hand aan mijn nota over het openbaar vervoer rond Ter Aar. Deze is bestemd voor de provincie. Ik wil het document van 16 pagina's hier niet in extenso uitkauwen. Wie de volgende twee plaatjes bekijkt, ziet meteen waar het om gaat.Het kaartje hierboven geeft de huidige bussituatie weer rondom de gemeente Ter Aar.

Dan nu plaatje 2: de door De digitale reiziger voorgestelde oplossing.Wat kost dit alles? De eerste twee voorstellen: de routewijziging van de streekbussen 149 en 182, kosten geen cent. Er is geen extra inzet van bussen nodig. Ik heb dit uitgerekend aan de hand van de huidige rijtijden die vermeld staan in de ZWN-dienstregeling.

De kosten van een Belbus zijn recht evenredig aan het aantal ritten. Het goedkoopste systeem is het volledig ontbreken van openbaar vervoer. Maar zo werkt dat dus niet, meneer de vervoers-sloper van ZWN!

Overleg met de provincie

Mijn voorstel maakt veel enthousiasme los op het Ter Aarse gemeentehuis. Zelfs nog voordat hij naar de Provincie Zuid-Holland verstuurd is, wordt de nota al tot gemeentebeleid verheven. Mevr. Kraak zendt een kopie naar het IGOR (Inter Gemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek), een samenwerkingsverband van gemeenten in het groene hart.


Rectificatie

De gemeente Ter Aar heeft op vrijdag 11 september een constructief gesprek gevoerd met ambtenaren van de provincie. Tijdens dit gesprek is een alternatief planaangeboden voor het openbaar vervoer in en om Ter Aar, waarvan door de provincie met interesse is kennisgenomen.

Ik ben bij dit gesprek aanwezig geweest en heb daarover een artikel geschreven voor "De digitale reiziger" dat in de eerste helft van week 38 op deze site heeft gestaan. Ik heb mij niet gerealiseerd dat er sprake was van een interne bespreking en dat het om die reden ongepast was om hier, zonder toestemming van de overige gespreksdeelnemers, informatie uit buiten te brengen. Ik bied voor dit feit mijn welgemeende excuses aan aan de betrokkenen.

Frans Mensonides

17 september 1998


Smoezenbrief

Als ik thuiskom, ligt in de brievenbus de reactie van ZWN op mijn klachten van zeven (!) weken geleden. Louter om ZWN's klachtenafhandeling op hun waarde te kunnen beoordelen, had ik binnen korte tijd drie klachten ingediend. Deze hadden betrekking op een rokende chauffeur, een bus die volkomen nodeloos 7 minuten te laat van de halte Kennedylaan vertrok, en een chauffeur die de centrale verkeersleiding weigerde in te schakelen bij het uitzoeken van een overstap voor een bejaarde vrouw.

ZWN maakt anderhalf A4-tje vuil aan deze klachten, maar stelt me alleen op het punt van de rokende chauffeur in het gelijk.

Dat er sprake was van 7 minuten vertraging, is bij onderzoek door ZWN onjuist gebleken. Volgens de tachograaf (een soort zwarte doos die van alle busritten een registratie bijhoudt) vertrok de bus die bewuste morgen op tijd van de halte.

Ik zie vier mogelijkheden om de discrepantie te verklaren tussen mijn Zwitsers stationsklokhorloge en de ZWN-registratieapparatuur. Eigenlijk maar drie. Dat het horloge van de digitale reiziger ongelijk loopt, kan meteen naar het rijk der rotsmoesjes verwezen worden.

  1. Er is geknoeid met de tachograaf
  2. ZWN staat keihard te liegen
  3. ZWN hanteert een zeer ruime definitie van vertraging; 7 minuten te laat valt nog ruimschoots binnen de normen.

Ik weet het niet. Weer een brief over schrijven? Ik heb wel iets beters te doen.

Verder stelt ZWN de chauffeur uit Woerden in het gelijk, die weigerde de CVL op te roepen voor zoiets onbelangrijks als een overstap. De CVL mag alleen gewaarschuwd worden bij calamiteiten en voor het regelen van een aansluiting. Een aansluiting; geen overstap. Duidelijk.

ZWN spreekt in het slot van zijn brief nog haar spijt uit over mijn negatieve houding tegenover de klachtenafhandeling; klachten worden door het vervoersbedrijf wel degelijk serieus genomen.

Frans Mensonides
12 september 1998


Lees het vervolg van het Ter Aarse busdrama in aflevering 40 van De digitale reiziger!