Nr. 153 - zondag 1 december 2013
'Uit psychologisch onderzoek is gebleken...;' Herken het Diederikje

Het hoofd van Einstein misbruikt voor nonsensicale wetenschap. PrintScreen van Youtube-filmpje Universiteit Leiden LAATSTE ZES AFLEVERINGEN

----
148. NATIONAAL SCHANDAAL: CARMIGGELT LEEK NIET OP ZICHZELF (27/10/2013)
147. GEJEREMIEER TEGEN SJERREMIE / CLUSTERENDE LIFTEN (20/10/2013)

Zoek de overeenkomsten.

*1*
Uit psychologisch onderzoek aan de Tilburg University is gebleken dat vleeseters  - gemiddeld en statistisch, de goeden niet te na gesproken - tot een hufterachtiger slag mensen behoren dan vegetariërs.

*2*
In Leiden, bij Neêrlands op één na de beste academie, ontdekten psychologen dat het chemische goedje, genaamd: Tryptofaan, een grote invloed heeft op het vertrouwen in de medemens.  Op dit YouTube-filmpje wordt het allemaal uiteengezet door een onderzoekster.

*3*
Uit persoonlijkheidsonderzoek helemaal in Sydney kwam naar voren dat avondmensen en nachtbrakers hoger scoren op ‘duistere’ persoonlijkheidstrekken als narcisme, psychopathie en ‘machiavellisme’ (manipulatie).

Vaak lees je in kwaliteitskranten, serieuzige tijdschriften of op Internet artikelen over dit soort onderzoeken. Het laatste, dat uit Sydney, daar twitterde ik laatst over, om kwart voor drie in de nacht, duistere nachtbraker als ik ben. Overigens: als het hier nacht is, is het in Sydney dag; een kanttekening die me wel op zijn plaats lijkt.

Door dat geval *3* voelde ik me persoonlijk aangesproken. Ik ben een extreem avondmens. Maar ik scoor volgens mij beslist niet hoger op die drie genoemde duistere eigenschappen dan de brave burger die keurig om tien voor half elf het dekbed over zijn afgepeigerde lijf trekt. Ik moet wel een slag om de arm houden. Psychopaten, narcisten en manipulerende rioolratten denken altijd van zichzelf dat zij dat niet zijn, en hebben so wie so al weinig neiging tot introspectie. Dus het zou kunnen, dat mijn duistere trekken ook voor mezelf in het duister blijven, en mijn omgeving een boekje over me open zou kunnen doen waar de honden geen brood van lusten.

Wel wonderlijk dat al die duisterheid dan niet geldt voor mijn tegenhanger, de extreme ochtendmens, die bij wijze van spreken de haan wakker schudt als die moet gaan kraaien. Die persoon springt al blijmoedig uit de veren als ik net begin te overwegen of ik niet eens naar bed zou gaan. Zodoende brengt ook hij een groot deel van zijn bestaan door in het donker.

Nu heeft vroeg opstaan natuurlijk positieve connotaties: wakkerheid, de dag plukken, arbeidslust, arcadische herders en landbouwers, dauwtrappen, de frisse moed waarmee aan allerlei nuttigs begonnen wordt. De late nachtbraker heeft daarentegen toch iets heel erg shady’s over zich: kroegbezoek, hoerenloperij, inbreken; studeren bij kwalijk lamplicht, in plaats van je handjes te laten wapperen.

Zo is het ook gesteld met die andere twee onderzoeken. Een hufter. Wie zou dat willen zijn, of er zelfs maar op willen lijken?  En iemand die geen vertrouwen heeft in zijn medemens; is een verachtelijker wezen denkbaar?

Nu zag ik dat filmpje over Tryptofaan, dat het vertrouwen zou bevorderen, exact op het verkeerde tijdstip, namelijk toen ik net een aflevering had gezien van het TROS-tv-programma ‘Opgelicht!?’ Daarin zat iemand die zijn dakgoot voor een zacht prijsje had laten reinigen door twee louche Ieren. Vanzelfsprekend ontdekten die de klassieke losliggende dakpan, die ze ook best even wilden vervangen. De lezer voelt hem al aankomen: daaronder bleek schimmel en houtrot te zitten, daaronder weer een gat, en enfin, uiteindelijk hebben die twee Ieren het halve huis gesloopt en daarvoor een rekening gepresenteerd van vele tienduizenden euro’s.

Die truc heeft een baard van kilometers lang. Het slaat je toch met stomheid, dat daar nog mensen intuinen! Ik jaag per jaar zeker vier, vijf duo’s gootreinigers van mijn deur. Je zou een streng verbod op het verwerken van Tryptofaan in voedsel moeten uitvaardigen, om dit soort misère te helpen voorkomen!

Maar daar zal je de uitvoerders van psychosociaal onderzoek niet voor horen pleiten. De onderzoekster in het filmpje staat minutenlang te Brave-Hendrikken over het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen tussen mensen. Ze haalt er ook nog een échte geleerde bij: Einstein.

Zulke experimenten lijken in de eerste plaats bedoeld om een positief, zoetsappig mensbeeld te propageren: de vriendelijke vegetariër, de wakkere knaap wiens morgenstond goud in de mond heeft, de goeiige sukkel die Jan en alleman vertrouwt op zijn blauwe ogen.

Over het wetenschappelijk niveau van dergelijke onderzoeken kunnen we heel kort zijn. De zaken die onderzocht worden: hufterigheid van gedrag, duisterheid van persoon en mate van vertrouwen, zijn al niet eens goed definieerbaar, laat staan dat je ze kunt meten. Je hoeft aan mensen niet te vragen of ze een hufter zijn, want dan zeggen ze toch nee. Ze een jaar lang schaduwen om hun hufterachtigheid vast te stellen, is ook ondoenlijk.

De onderzoekers van Sydney (geval *3*)  hebben zich er vanaf gemaakt door ochtend- en avondmensen een persoonlijkheidstest te laten invullen. Vooral psychopaten en machiavellisten zullen dat vast en zeker wel eerlijk doen!

In het geval van het Leidse Tryptofaan-onderzoek (*2*) werd zo’n raar laboratoriumexperimentje gehouden met menselijke proefkonijnen. Die kregen Tryptofaan of een placebo in hun sinaasappelsap, en vervolgens werd hun gedrag geobserveerd tijdens een samenwerkingsspel. Wat alles zegt over hun gedrag in de praktijk van alledag, zeker wel! Iemand die in dat Leidse lab goed van vertrouwen is, zal dat in de wijde wereld ook wel 365 dagen per jaar zijn…

Hoe zouden ze dan in casus *1* het verband tussen vleeseten en hufterachtigheid vastgesteld hebben? Welnu, dat hebben ze helemaal niet gedaan. Dat onderzoek is door Diederik Stapel, indertijd wereldvermaard professor in de sociale psychologie, van A tot Z verzonnen. Het veroorzaakte een enorm schandaal, toen dat in 2011 aan het licht kwam.

Maar – en dit de vraag, waarom het draait - als Stapel zijn onderzoek wel echt had uitgevoerd; waren de resultaten dan wél geloofwaardig geweest?

Eigenlijk heeft Stapel de wetenschap een grote dienst bewezen, of liever: het in wetenschap geïnteresseerde publiek, bij het schiften van zin en onzin. Ik weet niet hoe het met de lezer gesteld is, maar sinds het demasqué van Stapel zie ik overal in kranten- en webkolommen Diederikjes. Ze hebben drie vaste kenmerken: de openingszin die de titel van dit FHM’etje vormt, de onmeetbare menselijke eigenschap die onderzocht is, en het sausje van mierzoete braafheid dat er de moraal van is.

Allemaal dure, zinloze uitingen van pseudowetenschap, die alleen indruk maken op iemand die ze propvol gestopt hebben met Tryptofaan; hoed je voor dat goedje!

FHM
1 december 2013


 

VOLGENDE AFLEVERING:
OPA"S HONGERTOCHT: HET NOOIT VERTELDE VERHAAL (1)  08/12/2013


© Frans Mensonides, Leiden, 2013


<< naar thuispagina Frans Mensonides