MEI 1998:

BUSMAATSCHAPPIJ ZWN, DISTRICT RIJN en BOLLEN - LEIDEN, VOOR VRIJWEL ALLES WAT ER FOUT KAN GAAN DE RELATIE TOT DE KLANT

Helaas heeft De digitale reiziger - excuses voor het ongemak! - in mei 1998 geheel en al vergeten, de Sjef Koekenbakker Award uit te reiken. Deze omissie is veroorzaakt door het feit dat ondergetekende (hoofd en enige lid van de jury) het veel te druk had met het indienen van klachten, protesten en bezwaarschriften over het ZWN-district Rijn en (Olie)Bollen - Leiden. Wat in het vat zit verzuurt niet, dus wordt heden, 14 juni 1998, alsnog de Koekenbakker voor mei 1998 uitgereikt aan het genoemde district.

Het is niet de eerste maal dat ZWN-Bollen in de prijzen is gevallen. In augustus won dit district de Flapdrol van de Maand, de voorloper van de Sjef. Boze tongen in OV-land beweren nu al, dat de jury de ZWN bevoordeelt, louter en alleen omdat het enige jurylid woonachtig is binnen het ZWN-district Leiden. Deze geruchten wil ik met klem bevestigen; van mijn partijdigheid heb ik nooit een geheim gemaakt. Overigens, niettegenstaande dat feit: ZWN heeft zelf bij meerdere gelegenheden toegegeven dat het bar en boos is gesteld met de klantvriendelijkheid in de bussen rondom Leiden, overigens zonder daaraan de conclusie te verbinden, dat er broodnodig iets aan zou moeten veranderen. Zo van: "ja meneer, dit is nu eenmaal een rot-district. We give that too. Nou tevreden?"

Nee, niet tevreden dus. Op de klacht die geleid heeft tot de Flapdrol van augustus 1997 is nooit gereageerd door rayonmanager Laat-maar-vieren. Ook op de klacht die wij indienden op de dag van ons reisje naar Velsen kwam nimmer een reactie. Reden voor mij om een brief te schrijven naar de big boss van ZWN, meneer Modderman. Ik zal de verleiding, om ook op zijn naam een woordgrapje te maken, nog even weerstaan.

Verder deed zich het wonderlijke toeval voor, dat ik in mei mijn handtekening zette onder een arbeidsovereenkomst met de gemeente Ter Aar, onwetend van het feit dat ZWN een maand later het mes zou zetten in de dienstregeling naar deze groene gemeente. Nou kan de ZWN mij pesten zoveel zij wil. Dat deed zij dan ook. Gedurende de eerste dagen van mijn dienstverband bij Ter Aar werd ik regelmatig geconfronteerd met chauffeurs die de route niet kenden. Als toppunt van Kafkaansheid werden me ook nog per rit twee extra strippen in rekening gebracht voor een omweg waarom ik niet gevraagd heb. Ik laat me niet wegtreiteren door La-Maar-Vieren en zijn trawanten. Reden voor een bezwaarschrift aan de Provincie, die zich daarmee automatisch kandideert voor een Sjef in de nazomer.

De digitale houdt jullie op de hoogte.

Blijf kijken, want volgende week wordt de Sjef van juni 1998 al uitgereikt.