SJEF KOEKENBAKKER AWARD
MEI 1999: STADSGEWEST HAAGLANDEN EN STADSREGIO ROTTERDAM voor HET UITKLEDEN VAN RANDSTADRAILIedere keer als de kalendermaand zich ten einde spoedt, stijgt de spanning in OV-land tot onverantwoord grote hoogten. Welk project zal deze maand bekroond worden? Over wiens hoofd stort de jury van De Sjef Koekenbakker Award de fiolen van zijn toorn uit?

We hebben alle begrip voor de bloeddruk, de migraine en de hartkloppingen van OV-beleidsmakers. Toch willen wij ook deze maand handelen volgens de traditie, dat eerst enkele niet-winnaars opgesomd worden. Die kunnen dan in ieder geval oplucht ademhalen en voor de komende maand hopen op beter.

De vakbeweging behoort deze maand tot de NIET-winnaars. De Sjef-strijd werd deze maand door de kameraden gevoerd met de in die kringen gebruikelijke hardleersheid. We meenden bij de Sjef-uitreiking op Koninginnedag toch heel duidelijk gesteld te hebben, dat het ophitsen tot arbeidsonrust niet automatisch meer in aanmerking komt voor bekroning. Desondanks hadden we in de eerste weken van mei de ene staking na de ander; diverse stadsvervoerbedrijven legden het werk neer.

Nog éénmaal willen we het herhalen: een staking leidt alleen dan tot nominatie voor een Sjef, wanneer de stak(k)ers hebben blijkgegeven van een buitengewoon grote creativiteit bij het treiteren van hun klanten. Let op de voltooide tijd in de voorgaande zin: stakingsplannen, daar kunnen we niet aan beginnen.

Een tip voor vakbondslieden met Sjef-ambities: de spoorwegvakbond FSV komt dicht in de buurt met hun belofte voor een "hete herfst" (daarover meer in de REFLEXXIONZZ! van deze week). Echter: "zien is geloven", en zo te zien op de kalender is het nog lang geen herfst.

De winnaar is ook NIET: Autowethouder Meijer van Den Haag. Niet dat hij gestopt is met het uithalen van stommiteiten. Wij van de partijdige en omkoopbare Sjef-jury zijn erg onder de indruk van het onlangs in de Residentie geopperde plan om maar weer tramsporen aan te leggen in de Grote Marktstraat, omdat de tramtunnel, 13 meter daaronder, vermoedelijk toch nooit het moment van zijn voltooiing zal bereiken.

Helaas voor wethouder Meijer: wij hanteren het aloude juridische beginsel ne bis in idem. In gewone mensentaal: een crimineel mag niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde misdrijf. En wij hebben wethouder Meijer de Sjef al toegekend voor alles wat hij misdreven heeft gedurende zijn gehele carrière, waarvan wij vorig jaar nog vurig hoopten, dat hij tot een spoedig einde zou komen.

Niet getreurd voor Meijer: de glorie van de Sjef Koekenbakker van mei 1999 straalt toch ook een beetje af op zijn persoon. Maar daarmee lopen we vooruit op de ontwikkelingen, iets wat in het OV-wezen niet gebruikelijk is en daarom al snel op onbegrip stuit.

Eerst nog even een andere NIET-winnaar: het DRIS systeem in Leiden. Zoals twee weken geleden te lezen stond in REFLEXXIONZZ! heerst rond dit dynamische bussysteem nog steeds een onbeschrijfelijke chaos. Daarmee is aan de basisvoorwaarden voor bekroning voldaan. Echter: de gemeente Leiden speelt het spel niet handig. Telkens worden nieuwe dingen verzonnen om de situatie te verbeteren. Nu is weer beloofd, dat er alsnog een wachtruimte gebouwd wordt, die voor de aanvang van de millenniumwinter 1999-2000 gereed zal zijn. Het Stationsplein in Leiden is al tien jaar niet-af en zal nog jaren onvoltooid blijven. Zo onttrekt het zich aan een eindbeoordeling. Niet slim, want op die manier win je nooit een Sjef.


Zo. En dan nu de uitreiking van de Sjef Koekenbakker Award voor de maand mei 1999. Die wordt gedeeld door stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam, ter gelegenheid van het tweede lustrum van hun Randstadrailplannen. De stadsgewesten rond de derde en tweede stad van Nederland hebben gemeend dit lustrum te moeten vieren met de aankondiging van de aanbesteding van Randstadrail, die zal plaatsvinden in 2001. Dit verbaast ons op zich al ten zeerste; wij gingen ervan uit, dat de plannen bedoeld waren om eeuwig in de ijskast te blijven liggen. Het eerste decennium van het projectbureau Randstadrail heeft zo'n 75 ordners vol halfuitgewerkte ideeën opgeleverd, waaraan tientallen planologen een dikbelegde boterham verdiend hebben. Dit heilswerk had wat ons betreft nog wel een decennium voortgezet mogen worden.

De stadsgewesten hebben uiteindelijk gekozen voor realisatie. Nu gaat het pas echt geld kosten; realiseren is vaak nog duurder dan plannen. Aan het Randstadrailplan dat in 2001 de aanbesteding in gaat, hangt een prijskaartje van 1,3 miljard. Wat krijgen we daarvoor?

Eigenlijk allemaal voordelen. De vraag of dit nu wel 1,3 miljard gulden waard is, laten wij onbeantwoord; we zijn al blij dat het geld niet in autowegen gestoken wordt. Wat is de reden, dat er na bekendmaking van de aanbestedingsplannen toch een golf van teleurstelling raasde door alles en iedereen die/dat het OV een warm hart toedraagt? Laten wij eens zwartkijken, en opsommen wat er voor die 1,3 miljard allemaal niet gerealiseerd wordt.

Kortom: er wordt gesproken over "een uitgeklede eerste fase" van Randstadrail, maar "non-existente eerste fase" is misschien een betere kreet. Wij zouden de beide stadsgewesten willen voorstellen, te handelen zoals in het streekvervoer gebruikelijk is, nl. niets nieuws te doen, behalve één of ander scheef stickertje op het Hofplein- en Zoetermeermaterieel te plakken. Je hebt dan toch het gevoel, dat er iets veranderd is en je bespaart 1,299 miljard gulden.


Tot zover de uitreiking van de Sjef Koekenbakker Award van mei 1999. Zoals bekend worden er op 30 mei 1999 nieuwe trein- en busdienstregelingen van kracht; de jury verwacht daarom de komende weken wel een aantal kandidaten te kunnen vinden voor de Sjef van juni.

Oh ja, we zouden het bijna vergeten. Ook deze maand is er een oneervolle vermelding, en wel voor Connexxion, voor het bedenken van de naam Connexxion.

Namens de jury,
Frans Mensonides


Het ligt niet aan je toestel: ook deze sticker zit scheef