SEPTEMBER 1999: PARTIJ VAN DE ARBEID, voor hun NEDERLANDSE HOGE-SNELHEIDS LUCHTBALLONToegegeven: wij, de strikt partijdige en omkoopbare jury van De Sjef Koekenbakker Award, lopen schandalig ver achter bij het toekennen van het felbegeerde stuk huisafval, in een NS-lijnwerkplaats vervaardigd uit blik, goedkoop waaibomenhout en velpon (zie afbeelding). We zitten al bijna in de tweede helft van oktober, en nog steeds is die Sjef van september niet toegekend. Maar wij menen een goede reden te hebben voor de vertraging: de leden van de jury waren namelijk al wekenlang met stomheid geslagen door het goede nieuws waarmee de Nederlandse OV-reiziger overspoeld werd. En een sprakeloze jury kan natuurlijk onmogelijk uitspraak doen.

Vooral de Nederlandse Spoorwegen hebben de afgelopen maand hun zondig leven gebeterd, en dit alles is te danken aan ons, jury van de Sjef Koekenbakker Award.

Enkele maanden geleden beklaagden wij ons over de nieuwe regeling voor gehandicaptenvervoer. Door Connexxion-dochter Traxx werden invaliden van Rotterdam naar Zoetermeer vervoerd via de Afsluitdijk. Bovendien waren er myriaden klachten over de assistentie door Traxx op de perrons. Daarop zou in de toekomst wel eens een Sjef kunnen vallen, dreigden wij. En zie: NS, bleek geworden door het juryrapport, besloot de assistentie van invaliden op de stations voorlopig zelf te blijven uitvoeren.

Treinconducteurs, in de Sjef-aflevering van februari nog uitgemaakt voor onverbeterlijke luiaards, zijn onlangs weer begonnen met doen waarvoor zij betaald worden: het controleren van kaartjes. Lees het in "De bloedrode trein", het reisverslag van een treinreisje per K4 naar Limburg.

Het vertrek van Van Eeghen, architect van "Bestemming klant", was wat voorbarig. De jury heeft er nooit op aangedrongen. Geruchten dat van Eeghen deze maand de Sjef zou krijgen, berustten op achterklap, vermoedelijk in de wereld gebracht door kringen rondom NS-opperhoofd Den Besten. Nee, wij hadden juist grote bewondering voor zijn plan om alle loketten te sluiten. Dit door weinigen begrepen initiatief meenden wij te moeten interpreteren als eerste stap op weg naar gratis openbaar vervoer. Na het ontslag van v. Eeghen dreigt het complete plan "Bestemming klant" bestemming prullenmand te gaan. Jammer, want er stonden nog andere goeie dingen in. Van Eeghen wilde de uitvoering van de dienstregeling efficiënter maken door machinisten en conducteurs voortaan op vaste trajecten in te zetten. Dat de vakbonden dit niet begrepen, en spraken van "Rondjes rijden rond de kerk": het kan van Eeghen niet verweten worden. Hij heeft het duidelijk genoeg uitgelegd.

Al met al was van Eeghens vertrek niet nodig geweest, en zeker niet gewenst door de jury van de Sjef. Lullig voor van Eeghen, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Wel heel erg positief is het feit, dat NS-internationaal nu toch weer grensoverschrijdende kaartjes verkoopt voor ritten van / naar stations gelegen in het vervoersgebied van Syntus en NoordNed. Deze keer was de verreikende invloed van de obscure Sjef-jury niet eens nodig; alleen een vermelding in een DDR-artikel was al voldoende om een eind te maken aan dit geval van tariefdesintegratie.

Lekker, pûh voor de OVR-reisplanner. Zij toucheerden in augustus een Sjef omdat zij zich vanaf 1 september 1999 lieten betalen voor hun reisinformatie op Internet. Kort daarop bleek, dat het aantal reisaanvragen sedert die datum met 93% was gedaald. OVR-reisplanner ontvangt nu niet eens voldoende geld om het onhandige en peperdure doorkiessysteem terug te verdienen. Dat komt ervan, als je de louche Sjef-jury tart!

Leemhuis-Stout, Commissaris der koningin van de provincie Zuid-Holland, is onlangs afgetreden. Met OV had dat weinig of niets te maken, maar ik vermeld het toch maar even, want ik weet hoe graag de browsende ambtenaren van de Provincie Zuid-Holland de naam van hun werkgever op deze site vermeld zien. Dag jongens, hoe gaat-ie zonder opperhoofd? Bevalt een stuk beter, hè? Ga me nou niet vertellen dat jullie haar missen.

Ook Wolff, de gedeputeerde van verkeer, moest verdwijnen, ondanks het feit dat hij althans aan het OV weinig schade heeft kunnen berokkenen (al heeft hij volgens ons ook niet veel goeds gedaan tijdens zijn kortstondige bewind).

Goed, opgeruimd staat netjes - al blijft het lullig voor van Eeghen - maar dan nu: de Sjef van deze maand!


Die gaat naar de PvdA, de Partij van de Arbeid dus, ook wel genaamd: de Partij voor de Automobiliteit. Waarom zij? Nou, we kunnen de Sjef niet iedere maand aan Netelenbos geven. En bovendien: de PvdA heeft een prachtig plan gemaakt voor het Nederlandse railvervoer in de 21ste eeuw. Dat hadden we toch al? hoor ik tegenwerpen. Precies. Dat was Rail21 uit 1988.

Maar PvdA had behoefte aan een nog veel mooier en verdergaande plan. De vervoersdeskundigen van deze partij (lees: van Gijzel, op de achterkant van een envelop, en dan moet Den Besten zijn hand nog vasthouden) ontwierpen een hogesnelheidssysteem voor ons mini-landje, met rijsnelheden van 200 tot 240 kilometer per uur.

15 miljard mag het plan van PvdA kosten. Dan hebben we ook wel iets: in ruim een uur reis je van Groningen naar Utrecht of van Utrecht naar Maastricht.

Het plan van PvdA, op die envelop van van Gijzel, is niet erg gedetailleerd uitgewerkt. Dat kun je ook niet verwachten van salonsocialisten, die zich per BMW verplaatsen. Wat weten die van treinen! Zo wordt niet vermeld, of er nog stoptreinen en gewone sneltreinen blijven rijden tussen Groningen en Utrecht en Utrecht en Maastricht. Dat regelt zich in de praktijk vanzelf wel, moet van Gijzel gedacht hebben.

Op het PvdA-plan kwam ongenadige kritiek, zoals staat te lezen in het oktobernummer van OV-magazine. Volgens échte verkeersdeskundigen ontbreekt het in het PvdA-hogesnelheidsplan aan een totaalvisie op mobiliteit. De supersnelle trein zou lange afstandsmobiliteit genereren (inwoners van Haren gaan voortaan in Utrecht werken i.p.v. Groningen); daarenboven worden de files niet korter. Immers: files ontstaan vooral door het woon-werkverkeer, dat plaatsvindt over afstanden van ca. 30 kilometer. Een treinreisje van Krommenie naar Diemen-Zuid zal na uitvoering van het PvdA-plan nog even lang duren als in de huidige tijd; de file in de Coentunnel vermindert niet door het inzetten van hoge snelheidstreinen.

Nog iets anders ontbreekt in het PvdA-plan: het geld. Waar halen we zo gauw 15 miljard vandaan? Er is al zo veel geld nodig voor het uitvoeren van al die regionale lightrailplannen; die plannen die jaarlijks in de ijskast blijven liggen, maar toch een keer uitgevoerd zullen moeten worden. Want die plannen dienen nu juist voor het verkorten van de files!

Verder wordt de socialistische plannenmakers verweten dat zij hun oortjes wel erg hebben laten hangen naar NS (van Gijzel schijnt elke vrijdagmiddag op de thee te gaan bij Den Besten, die hem dan de intelligente opmerkingen influistert waarmee hij kan scoren in de kamer).

Al met al kan het Hogesnelheidsplan van de PvdA beschouwd worden als een schot voor de boeg; als de zoveelste OV-luchtballon die door politici wordt opgelaten; als misplaatste verkiezingsretoriek terwijl er volgens ons toch echt geen verkiezingen op stapel staan (tenzij dat paarse kabinet eindelijk eens valt).

Kortom; zo weinig mogelijk aandacht besteden aan het PvdA-plan (iets wat de kranten ook nauwelijks gedaan hebben) en het met hoge snelheid in de prullenmand werpen. Wij willen er na vandaag in ieder geval niets meer over horen.

Namens de corrupte jury van de Sjef Koekenbakker Award,
Frans Mensonides
(secretaris)
13 oktober 1999.


PS: van deze gelegenheid maken wij gaarne gebruik door nogmaals, wellicht ten overvloede, op te merken dat het aan lezers van DDR ten strengste verboden is, kandidaten voor de Sjef Koekenbakker te nomineren. Hoe vaak moeten wij dit nu nog zeggen? Bovendien: de winnaar van oktober is al lang aangewezen, al houden we het nog even onder de pet.