Nr. 182 - zondag 23 november 2014
Juffrouw Kikkerbil; Sint-Maarten
LAATSTE ZES AFLEVERINGEN

181. 'SITUATIES AAN DE RANDEN VAN HET LEVEN'; MISSTANDEN IN VERPLEEGHUIS (16/11/2014)
180. HOFWIJCK 100!: ONTMOETING MET CHRISTIAAN HUYGENS (09/11/2014)
179. BOSJES EN LOSSE / 'MOORDKWARTIER'; EEN JAAR OP DE GROTE SCHOOL  (26/10/2014 en 02/11/2014)
178. 'EEN SCHILDERIJ IS OM NAAR TE KIJKEN EN NIET OM OVER TE LULLEN'; MMKA (19/10/2014)
177. IMPOSANT: MARKTHAL ROTTERDAM (12/10/2014)
176.'DE TWEEDE KEER KOMT-IE BETER BINNEN'; BOBOTAAL (05/10/2014)Overgenomen van Wikipedia; Sint-Maarten (feest)


Castricum, daar verdien ik mijn brood en spoed ik mij aan het eind van de middag naar het spoorwegstation, waarbij me dan alle inboorlingen tegemoet komen die juist de kost verdiend hebben buiten de gemeente. Wat weet je eigenlijk van zo’n plaats en zijn bewoners?

Vorige week dinsdag deed ik het eens andersom; ik had vrij, maar pakte na zonsondergang alsnog de trein naar Castricum, voor deelname aan een quiz. Op de Burgemeester Mooijstraat en de Dorpsstraat zag ik een rijtje kinderen die met lampions langs de deuren gingen, overal aanbelden, een liedje ten gehore brachten en iets in ontvangst namen dat haastig in een grote zak werd geborgen. Van welk ritueel was ik hier getuige? Oh ja, het schoot me te binnen: elf november was het, dus dat was natuurlijk Sint-Maarten!

Ik had over die traditie al het nodige gehoord van autochtone collega’s, maar het gebeurt dus blijkbaar ook echt! Het heeft wel iets sfeervols, zo’n ouderwetse lampionoptocht bij valavond, met kaarsjes. Ik werd bevangen door het enthousiasme van een etnoloog, die met eigen ogen de primitieve rites in onherbergzame landstreken aanschouwt, die hem tot dusverre alleen bekend waren uit de vakliteratuur.

Sint-Maarten wordt in sommige regio’s van Nederland gevierd en in andere niet. Waar ze het wel vieren, gaan kinderen tussen 17:00 en 19:00 uur langs de deuren om een hoeveelheid snoep bijeen te bedelen die de plaatselijke tandartsen maandenlang emplooi zal verschaffen. Een bekend Sint- Maartenslied luidt dan ook:

Elf november is de dag
Dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
Elf november is de dag
Dat mijn lichtje branden mag.

Twaalf november is de dag
Dat de tandarts, dat de tandarts
Twaalf november is de dag
Dat de tandarts boren mag.

Wie tijdens zo’n strooptocht wel thuis is (zoals blijkt uit de auto die voor de deur staat, en licht dat door de gordijnen kiert), maar niet opendoet, wordt hatelijk toegezongen met het refrein:

Hier woont juffrouw Kikkerbil
Die ons nooit wat geven wil.

Het geslacht van de bewoner doet daarbij niet ter zake: ook een heer kan juffrouw Kikkerbil zijn. Daar blijft het bij. Nee, er worden geen ruiten ingegooid, er vinden geen molestaties plaats; het blijft wat Sinterklaas tot voor kort was: een onschuldig, gezellig kinderfeest.

Een collega die in de streek geboren en getogen is, zou de romantiek van die lichtjes wel een beetje nuanceren, toen ik er de volgende dag op kantoor over begon. ‘Oh, dat gaat gelukkig allemaal elektrisch, hoor, tegenwoordig, een lampje met een batterijtje. Dat wás me een gedoe, met die kaarsjes! Voordat je de hoek om was, stond je lampion meestal al in de fik, of was het kaarsje door een windvlaag uitgewaaid!’

Iedere burger die die avond thuis is, wordt geacht, een voorraad snoep in te slaan en in 120 minuten tijd evenzovele keren naar de voordeur te lopen. Kinderhaters gaan daarom tijdens de Sint-Maartensviering een avondje buiten de deur eten en keren pas ver na kinderbedtijd terug. Ook zijn er wel die stilletjes in een onverlicht huis op zolder gaan zitten, totdat de storm voorbij is. Maar dat helpt allemaal geen sikkepit; nog wekenlang worden zulke bewoners er op aangesproken door de kinderen uit hun buurt: ‘Waar was u op Sint-Maarten, waarom was u eigenlijk niet thuis??’

Ik sla de Torenstaat in, waar ook zo’n hele processie kinderen alle huizen afstroopt. Bij de snackbar is het een drukte en een gedrang van belang. Hier krijgen alle kids een ijsje. Toe maar, dat kan er nog wel bij, bovenop de calorieën en koolhydraten die al vergaard zijn in die snoepzakken!

Eigenlijk is dit maar een ongezond feest. Het is echt compleet funest voor de generatie aan obesitas en voortijdige ouderdomsdiabetes lijdende kindertjes die we aan het opkweken zijn. Het lijkt me dan ook tijd worden voor een brede, maatschappelijke discussie erover.

Volgens het Beerta-instituut is Sint-Maarten van origine een ‘bedelfeest’ , dat arme donders in staat stelde, een wintervoorraad voedsel aan te leggen. In onze tijden van overvoeding is dat natuurlijk helemaal niet meer nodig (en voor zover toch nog, hebben we daarvoor nog de Voedselbank).

Afgezien van de gezondheidsrisico’s: met al dat gescheld over juffrouw Kikkerbil is Sint-Maarten natuurlijk ernstig discriminerend voor ongehuwde vrouwen. En voor twaalfjarigen, laten we dat niet vergeten. Volgens een ongeschreven wet mag je namelijk na je twaalfde verjaardag niet meer meedoen aan Sint-Maarten. En stel, dat je twaalf bent en de oudste van een stoet broertjes en zusjes. Dan moet je als enige thuisblijven en schreiend door een kier van het gordijn naar al die lichtjes kijken. Hartverscheurend! En leeftijdsdiscriminatie.

Maar aan de andere kant: mag je het volkje boven het Noordzeekanaal zo maar zijn eeuwenoude tradities afnemen?

Het Sinterklaasfeest hebben we dit jaar met z’n allen effectief kapotgedramd – waarbij het me opviel dat de discussie telkens weer werd aangewakkerd door mensen die vonden dat je over zoiets futiels eigenlijk niet moest discussiëren.

In 2015 wordt dus nergens meer Sinterklaas gevierd. Laten we het dan maar eens gaan hebben over Sint-Maarten. Want er moet ook volgend jaar in dit land toch érgens over gezeken worden. Laten wie díé Oudhollandse traditie tenminste in ere houden!

FHM
23 november 2014

VOLGENDE AFLEVERING: PIERRE CUYPERS, ARCHITECT MET EEN KRUIWAGEN (30/11/2014)

© Frans Mensonides, Leiden, 2014