Nr. 128 - zondag 10 februari 2013
Wreedheid van weleer: Balthazar in vier kwartieren
Balthazar Gerards, inclusief enge ogen. Stedelijk Museum Prinsenhof, Delft. Overgenomen van Wikipedia (NL), Balthasar GerardsLAATSTE ZES AFLEVERINGEN
127. 'BOIJMANS VAN BEUNINGEN: SCHILDERREIS DOOR DE EEUWEN (03/02/2013)
126. 'SPOORLEED IN DE WINTER (27/01/2013)
125. 'JAI BEGRAIP?', DE WORSTELING VAN EEN ENGELSMAN MET DE NEDERLANDSE TAAL (20/01/2013)
124. OP AMSTERDAM / W.G. VAN FOCQUENBROCH (13/01/2013)
123. DIARREER-EMMER; VERKEERD LEZEN VAN SAMENSTELLINGEN (06/01/2013)
122. JAN SALIE EN ANDERE JANNEN; MET POTGIETER OVER DE DREMPEL (30/12/2012)
 
 Vorige week dinsdag kon ik ineens dubbel zoveel bezoekers verwelkomen op mijn Thuispagina als normaal: dik 800 in plaats van dik 400. Bij nadere beschouwing van de stats bleek die extra visite te zijn afgekomen op de pagina over de beul uit Huygens’ Zedeprinten. Ze bleken ook bijna allemaal gegoogled te hebben op het woord ‘wurgpaal’.

Die avond had ik een aflevering gezien van de VPRO-serie ‘De gouden Eeuw’, waarin zo’n executie-instrument ter sprake was gekomen. Een arm meisje uit Denemarken wilde fortuin maken in Amsterdam, maar stierf aan de wurgpaal, nadat ze haar kamerverhuurster annex hoerenmadam in een driftbui met een mes had afgeslacht.

Die pagina over executiemethoden deed het toch altijd al aardig. De verhalen over nare, duistere en ongezellige zaken als pest, folteringen, terechtstellingen, alchemie, godsdiensttwisten, astrologie, syfilis en de OV-chipkaart doen het het best op mijn site. Maar zo gek is dat ook weer niet, want die stukjes schrijf ik tenslotte ook met het meeste plezier.

Daarom voor mezelf en voor de lezer die evenzeer haakt naar gruwel als naar informatie, het verhaal van Balthazar Gerards (ca. 1557-1584). Iedereen weet wat hij gedaan heeft: op 10 juli 1584 in Delft de prins van Oranje vermoorden, de Vader des Vaderlands, Willem I, bijgenaamd de Zwijger. Weinig mensen weten wie hij was – en dat hij eigenlijk Gérard heette, op z’n Frans, in plaats van Gerards. Hij was een Fransman en geen Nederlander, al telde zijn moeder Hollanders onder haar voorzaten.

Het levensverhaal van Gérard laat zich lezen als de synopsis voor een avontuurlijke Hollywood-rolprent. In Nederland zal zijn leven niet verfilmd worden; hij is onze geschiedenisboeken ingegaan als de absolute staatsvijand-nummer-1 aller tijden. Maar zoiets is erg relatief. In de katholieke wereld werd hij vereerd als martelaar. Hij kwam maar een paar punten tekort voor een heiligverklaring. In zijn geboortedorp, het kleine Vuillafans in het oosten van Frankrijk, is een straat naar hem genoemd en kent iedereen zijn naam.

Gérard, een jurist, was een fanatieke katholiek en een rabiate hater van alles wat protestants was. Vooral was hij gebeten op Willem van Oranje, de leider van de Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning. Al in zijn vlegeljaren liep Gérard met plannen rond, de prins te vermoorden. Jarenlang doorkruiste hij een door oorlogen geteisterd Europa om in de nabijheid te komen van het voorwerp van zijn haat.

Gérards fanatisme zal beslist zijn aangewakkerd door de prijs die de Spaanse koning Filips II op Oranjes hoofd had gezet. Diens moordenaar zou in de adelstand verheven worden en de ronde somma van 25.000 gouden kronen mogen incasseren; geen kattenpis, als je weet dat de modale arbeider indertijd 100 kronen per jaar verdiende.

Gérard slaagde er in, als bode in dienst te komen bij Willem. Die had, zoals zoveel machtige mannen, beter moeten luisteren naar zijn vrouw, prinses Louise de Coligny. Zij vond die Gérard maar een vreemde snuiter, en hij had bovendien van die nare, enge ogen. Zij snapte niet dat haar echtgenoot hem in zijn nabijheid duldde.

Balthazar Gérard bedelde Willem 30 gouden kronen af om zich in het nieuw te steken; een bode van de prins moest er tenslotte een beetje knap uitzien. Met dat geld kocht de schurk echter geen kleren, maar pistolen om zijn patroon uit de weg te ruimen. Op 10 juli 1584 klonken na de lunch die fatale schoten op dat trappetje in het Prinsenhof, waar de kogelgaten nu nog in de muur zitten, als we het mogen geloven. Dat was tevens het startschot voor een zich nu al 429 jaar voortslepend debat over wat precies de laatste woorden waren van de Zwijger, alsof dat nog te achterhalen zou zijn, of er zelfs ook maar toe zou doen. Waarschijnlijk zei hij alleen nog: ‘Arrrrggggh!’ (maar dan wel in het Frans of Duits, want onze taal sprak onze Vader des Vaderlands niet).

Gérard vluchtte het Prinsenhof uit, denkend aan die zak met 25.000 kronen. Maar hij zou nooit cashen. Bij de stadsmuur werd hij bij de kladden gegrepen door dienaren van de prins, die hem in het cachot gooiden.

Drie dagen lang werd Gérard op de meest verschrikkelijke manieren gemarteld, om hem de namen te laten noemen van eventuele trawanten. Eerst hingen zijn beulen hem aan zijn armen op, en geselden hem. Daarna werden zijn wonden ingesmeerd met honing en werd er een bok binnengebracht die de honing eraf moest likken. Met zijn ruwe tong zou hij dan tevens het vel van Gérard meenemen. Maar het was een heel humane bok: hij weigerde, toe te tasten.

De volgende dagen hingen ze hem nog op met gewichten van elk 300 pond aan zijn grote tenen, hebben ze met naalden tussen zijn nagels gestoken, hem lichtjes geroosterd op een zacht vuurtje, met gloeiende poken onder de oksels gepriemd, hem met brandend vet overgoten, en kreeg hij schoenen van hondenleer aan, die twee maten te klein waren. Die schoenen lieten ze bovendien krimpen door ze te verhitten, zodat zijn voeten gekraakt werden.

Toen zijn beulen genoeg informatie uit hem hadden geperst, werd vonnis gewezen. Gewoon de kop afhakken vonden de rechters veel te mild voor een fielt als Balthazar Gérard. Nee, ze zouden hem eerst zijn moordenaarshand afklemmen met een gloeiende tang, vervolgens het vlees op zes plaatsen van zijn botten schroeien, hem vierendelen (niet met paarden maar met zwaarden; dat kon namelijk óók), plus zijn hart levend uit zijn borstkas snijden en hem in het gezicht smijten. Daarna pas ging zijn kop eraf.

De ‘kwartieren’ van zijn romp zouden tentoongesteld worden bij de vier stadspoorten die Delft bezat; de kop zou worden opgespietst op een staak, en te pronk gezet bij het Prinsenhof.

Nee, ze namen in die tijd bepaald geen halve maatregelen! Het vonnis werd op 14 juli precies zo voltrokken, op het grote marktplein van Delft, op een podium, voor een enorme menigte.

Een vrouw onder het publiek protesteerde luidkeels, met woorden als: ‘Die man heeft één mens vermoord, waarom moet hij nu duizend doden sterven?’ Maar ze werd weggehoond, en was trouwens uit vrije wil naar dat plein gekomen. Zijn we allemaal geen voyeurs?

FHM
10 februari 2013

P.S.: Gérard stierf voor niets. De moordenaar maakte met zijn daad geen eind aan de Opstand der Nederlanden. Die werd voortgezet onder Willems zoon Maurits.

Bron: N.J. Bosma, Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar. Amsterdam 1984. Serie-uitgave van het genootschap Delfia Batavorum, deel 10.


VOLGENDE AFLEVERING:
  MEPHISTO'S ONLINE; DIGITAAL WINKELEN 17/02/2013

© Frans Mensonides, Leiden, 2013


<< naar thuispagina Frans Mensonides