VERKIEZING VAN:
DE SJEF KOEKENBAKKER VAN HET JAAR 1999

Ook dit jaar heeft De digitale reiziger elf keer een Sjef Koekenbakker Award uitgereikt aan een bedrijf, instantie, groepering of personage, die / dat de belangen van de Nederlandse OV-reiziger geschaad heeft.

Al te veel woorden willen we er niet meer aan vuil maken; 1999 te erg om het compleet te herkauwen, en bovendien word je al doodgegooid met jaaroverzichten. Hieronder dus, zonder verder commentaar, het lijstje van alle Sjefs die dit jaar door de jury zijn uitgedeeld, met in telegramstijl de reden van bekroning.


November 1999:
NoordNEP
Het compleet laten verloederen, binnen een half jaar tijd, van het spoorwegverkeer rond Leeuwarden.

Oktober 1999:
Wethouder Jense van Rijswijk
Geschifte tram-pester.

September 1999:
PvdA (Partij voor de Automobilist)
Het zonder enige kennis van zaken naar voren brengen van OV-plannen.

Augustus 1999:
OVR-reisplanner
Het Internet werd in de herfst van 1999 gratis, maar voor de OVR-planner moet je sedertdien betalen.

Extra zomerchef:
NS
Het grondig verzieken van de gerevideerde plan-T treinen

Juni 1999:
Zij van Netelenbos
Transferiumdenken: onzinnige niet-oplossingen verzinnen voor het file-probleem

Mei 1999:
Stadsgewest Den Haag en Stadsregio Rotterdam
Een uitgeklede, spiernaakte variant van Rampstadrail, die toch nog meer dan een miljard gulden kost

April 1999:
Rail Infra Wanbeheer
Drie onaangekondigde stremmingen per dag op het Nederlandse spoorwegnet.

Maart 1999:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Leidserijn: slecht openbaar vervoer voor iedereen, en persoonsgebonden subsidie voor een handjevol reizigers

Februari 1999:
Amsterdamse treinconducteurs
Conducteurs, die te lui zijn om kaartjes te knippen.

Januari 1999:
Oostnet
Klantvriendelijkheid volgens Oostnet: je reizigers letterlijk in de kou laten staan


Deze instanties / personen zijn tevens de genomineerden voor de Sjef Koekenbakker van het jaar 1999, met twee uitzonderingen. In de eerste plaats: de bedenkers van Rampstadrail. Deze zijn zich rotgeschrokken van de toegekende Sjef, en hebben hun zondig leven gebeterd. Er is alsnog een voorstel ingediend om dit mega-light railproject wat meer betekenis te geven. Volgens de laatste berichten studeren de plannenmakers nu toch nog op een koppeling van de Rampstadrail aan het Rotterdamse metronet en het Haagse tramnet.

In de tweede plaats: Oostnet. Dit klantonvriendelijke bedrijf heeft zichzelf in mei van dit jaar opgeheven. Wij kunnen dit niet anders zien dan als een kamikazeactie, om aan verdere Sjefs te ontkomen. Echt teleurgesteld zijn we er niet over. Over opgeheven bedrijven niets dan goeds; geen Sjef dus voor Oostnet.

Zo blijven er nog negen kandidaten over voor de hoogst smadelijke Sjef van het jaar. De jury bestaat deze keer uit alle lezers van DDR. Stemmen kunnen uiterlijk tot 15 januari 2000 per E-mail toegezonden worden aan

De digitale reiziger