Biografie Frans Mensonides


Frans Mensonides (Voorburg, 1956) werkte na zijn middelbare schooltijd voor verschillende werkgevers als bibliotheekassistent, archiefmedewerker, ICT'er (o.a. systeembeheerder) en medewerker documentaire informatievoorziening. In 1998 besloot hij zijn ‘otia’ (ledige uren, om met Constantijn Huygens te spreken), te besteden aan een deeltijdstudie Nederlandse Taal en Cultuur - indertijd nog: Nederlandse Taal en Literatuur - aan de Universiteit Utrecht.

Na een overstap naar het BaMa-regime slaagde hij in 2004 cum laude voor zijn bachelorexamen. Zijn eindwerkstuk wijdde hij aan pamfletten over de tulpenwindhandel van 1636 / 1637.

In de periode 2005-2007 volgde hij de masteropleiding Nederlandse literatuur aan de Universiteit Utrecht. Hij specialiseerde zich in het populariseren van historische literatuur via Internet. In 2007 studeerde hij cum laude af op een website over Constantijn Huygens’ Zedeprinten. Je kunt nader met hem kennismaken op zijn Thuispagina, die sedert 1996 onder verschillende namen en op verschillende URL's in de lucht is geweest.


Webografie Frans Mensonides
over literatuur in verleden en heden:


Vondels Gijsbrecht 'ten langen leste' terug op de planken (januari 2012)
Bespreking / recensie van toneelopvoering.

Constantijn Huygens, Stede-stemmen en dorpen (1624). Vertaald en ingeleid door Frans Mensonides. (2011)

De Leidse Gasthuisloterij van 1596 - Prosen: rijmpjes van loterijdeelnemers (maart 2010)

Vondels FaŽton: echt waagstuk van Al Dente (december 2009)
Bespreking / recensie van toneelopvoering.

Pestkoekjes, Theriakel en Scordium; Johan van Beverwijcks Bericht van de pest (1636) (november 2009)

'Brand je niet'; Quincampoix en Arlequyn Actionist (1720) van Pieter Langendijk (september 2009)

David Beck: verliefdheid en pest in 1624 (augustus 2009)

Ondergedoken in Beverwijk: Vondels Beeckzang en Palamedes (augustus 2009)

De echo van P.C. Hooft. Deel 1 Geeraerdt van Velsen; deel 2 Warenar (opvoeringen in juni 2009)

Calvijn, laat-ie fijn zijn! Imago van kerkhervormer opgepoetst (impressie van Calvijn-tentoonstelling in Dordrecht; mei 2009)

Zes pagina's voor Literatuurgeschiedenis.nl over werken en auteurs uit de Gouden Eeuw: Historien, Geeraerdt van Velsen, Pamflet van Jan Zoet, Jacob Westerbaen, Embleem van Jacob Cats, Moortje (2009).

Constantijn Huygens, Zedeprinten (1623). 19 karakterschetsen uit de Gouden Eeuw. Vertaald en ingeleid door Frans Mensonides. (2007 / 2009)
Populair-wetenschappelijke website; eindwerkstuk masteropleiding.

De ware nar in De Ware Liefde; komedie van Hooft en Coster opnieuw opgevoerd (2006)
Bespreking / recensie van toneelopvoering.

Hugo Brandt Corstius, Maurice de Hond, Monika van Paemel, Geert Mak, Thomas Rosenboom; vijf moderne pamflettisten. (2006)
Reeks besprekingen / recensies op de Thuispagina van Frans Mensonides.

Verlies je hoofd niet! Samuel Coster; Boere-klucht van Teeuwis de boer en men juffer van Grevelinckhuysen (1612). (2006)
Populair-wetenschappelijke webpagina.

‘De weerelt is den bal, waer mede dat wy spelen’. Cirkels en bollen in DaniŽl Heinsius’ Ambacht van Cupido. (2006)
Werkstuk.
NB: PDF (1,6 M). 

'Op die Staerte-jacht’. Het pamflet Leydts Praetjen, Van desen tegenwoordige Tyt en Gelegendtheydt (1652). (2006)
Werkstuk.

Jufferachtig vies’. Literatuurgeschiedschrijving over vroegmoderne en middeleeuwse kluchten en blijspelen in Vlaanderen en Nederland. (2006)
Werkstuk.
NB: PDF (300 K).

Bonte Bontius-avond in de Leidse Schouwburg. (2005)
Bespreking / recensie van toneelopvoering.

Het toneel is in den hemel. Annette speelt Vondel’s Lucifer. (2005)
Bespreking / recensie van toneelopvoering.

Doen die diluvie quam in de werelt... Het zondvloed-thema in het Boec van Sidrac. (2005)
Werkstuk.

In en uit de kap. Pamfletten naar aanleiding van de tulpenwindhandel in 1636 / 1637. (2004)
Eindwerkstuk bacheloropleiding.

Ach, bedrogen volc... De Anti-hiŽrarchische disputatie uit handschrift Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv 3004 B 10. (2004)
Werkstuk.

Voor God, Oranje en de eer. Adriaan van der Hoop en de Belgische opstand. (2004)
Werkstuk.

Kosteloze kost in een aards paradijs. (2004)
Webpagina over hofdichten t.b.v. literatuuronderwijs in bovenbouw havo / vwo; werkstuk.

Werkstuk over recenseren, en drie recensies van onlangs verschenen werken. (2003)

Met de pet in de hand. hypercorrect taalgebruik en de standenstrijd. (2001)
Werkstuk.

Zo veel' letters zo veel dagen. Een bloemlezing uit twee eeuwen poŽzie ter herdenking van Leidens Ontzet op 3 oktober 1574. (2000)
Werkstuk.


Thuispagina Frans Mensonides