De stand in chipland – ervaringen met de chipkaart
deel 26; november 2011 - februari 2012


3 MILJARD EURO VOOR EEN BUSKAARTJE? OPEN KAART VAN BRENNO DE WINTER (26/11/2011)
HEEL NEDERLAND? NEE... (26/11/2011)
CHIPSNIPPERS ROND DE JAARWISSELING (04/01/2012)
MENTALITEIT (29/02/2012)
WACHTEN OP DE GROTE MELTDOWN (29/02/2012)
STERABONNEMENT OP CHIPKAART (29/02/2012) 
ZEEUWSE STRIP (29/02/2012)


3 MILJARD EURO VOOR EEN BUSKAARTJE? OPEN KAART VAN BRENNO DE WINTER

‘Met nog zo’n 20.000 woorden te gaan en nog een berg verhalen te vertellen, begin ik in te zien dat schrijven schrappen is #boek #help’, twitterde onderzoeksjournalist Brenno de Winter op 20 augustus 2011.
‘Je kunt er altijd nog een trilogie van maken ;-)’, antwoordde ik. Maar dat zal op bezwaren gestuit zijn van de uitgever. Open kaart, van tip tot kraak: het journalistieke verhaal achter de #ovchip, ligt thans, na al dat schrijven en schrappen, in de winkel als handzaam pocketje van 174 pagina’s.

Het boek beschrijft de speurtocht van De Winter naar de veiligheids- en privacy-lekken in het stukje plastic dat in deze rubriek al 6 jaar besproken wordt; al anderhalf jaar voordat De Winter een tip kreeg dat er met deze kaart rare dingen aan de hand waren.

Het boek laat zich lezen als een queeste, een kruistocht van een individu tegen een kongsi van overheid, industrie en het openbaar-vervoerswezen, die gedrieën samenspannen tegen reiziger en burger. De Winter reisde wekenlang gratis door Nederland met een gehackte OV-chipkaart, en betaalde daarvoor toch nog bijna de tol, toen het Openbaar Ministerie een strafzaak tegen hem begon; zes jaar gevangenisstraf hing hem boven het hoofd.

Verder is de onderzoeksjournalist een fanatiek ‘Wobber’ (Wob: Wet Openbaarheid Bestuur). Maar vaak is zelfs de tussenkomst van de rechter niet voldoende om de stukken op tafel te krijgen over een van de grootste Nederlandse ICT-fiasco’s aller tijden, dat dure kaartje, dat er MOEST komen, en waarmee de reiziger nog steeds niet goed uit de voeten kan.

Dat laatste, de beleving van de reiziger, is overigens niet de motor geweest achter Brenno’s onderzoek. Hij constateert een constante klachtenstroom van reizigers, maar: ‘Eigenlijk is dat niet een onderwerp, waarmee ik veel kan, omdat het de grote lijn meestal niet raakt.’ Hier ben ik het toch niet met Brenno eens. Voor mij is de grote lijn altijd geweest dat die kaart om verkeerde redenen is ontwikkeld: niet in het belang van de reiziger. Problemen met de veiligheid en de privacy zijn niet veel meer dan een afgeleide daarvan.

Voor mij bestaat het boeiendste gedeelte van het boek uit de reizen die De Winter ondernam met zijn gehackte kaart. Met gebruikmaking van eenvoudige, goedkope soft- en hardware bleek het mogelijk te zijn, saldo op de kaart te laden zonder de gang naar de oplaadautomaat te maken, en in- en uit te checken op elk station in Nederland, zonder er ook maar in de buurt te komen.

Al deze valse reisbewegingen werden bovendien niet gedetecteerd door het ‘backoffice’ waarvan chipboer Trans Link Systems (TLS) zo hoog opgeeft. De gekste capriolen haalde Brenno uit met zijn hackapparatuur. Een keer deed hij het zelfs voorkomen alsof hij, in strijd met alle wetten van ruimte en tijd, zich tegelijkertijd in Maastricht en Amsterdam bevond. Iedere keer verwachtte de journalist dat zijn kaart op een kwaaie morgen, na een nachtelijke verwerkingsslag bij TLS, geblokkeerd zou zijn, maar het gebeurde maar niet. En toen het uiteindelijk toch een keer gebeurde, gold het alleen voor de trein, en was de blokkade softwarematig gemakkelijk ongedaan te maken. Het was slechts een kwestie van één bitje van een één in een nul te veranderen.

Het mág natuurlijk niet, reizen op gemanipuleerde kaarten; zo benadrukten de vervoersbedrijven en TLS telkens naïef in de media. Brenno kreeg last met de lamme arm der wet, wist zich vrij te pleiten door zich te beroepen op de waarschuwende functie van zijn onderzoeken, en ontsnapte aan een langdurig verblijf in de cel.

Deze passages lezen als een jongensboek. Maar de rest van Open kaart bevat ook een aantal opmerkelijke en vermeldenswaardige zaken, waarvan ik er een paar wil uitpikken.

Uit naspeuringen van De Winters kompaan Vincent Dekker van dagblad Trouw bleek dat de OV-chipkaart minstens drie miljard euro heeft gekost. Een groot deel van dat kapitaal is opgehoest door de belastingbetaler. ‘Dus we introduceren een buskaartje van 3 miljard euro?’, sprak Brenno in verbijstering. ‘Nee, nu ga je te ver. Je kunt er ook mee in de trein’, antwoordde Vincent onderkoeld.

Daarbij hebben de vervoersbedrijven zich schatrijk gerekend met opbrengsten die in werkelijkheid zwaar tegenvielen, zoals die door het terugdringen van zwartrijden.

De journalisten stuitten op enkele feiten rond de kaart die de ware bedoelingen van de vervoersbedrijven onthulden. Deze zijn van plan (geweest), de kaart in de markt te zetten als betaalmiddel, een soort bankpas. Het had de concurrent of opvolger moeten worden van de chip-KNIP van de banken, die betrouwbaarder is dan de chipKAART, maar niet is aangeslagen bij het grote publiek. Het grote geld wordt op de stations verdiend, en niet in de trein, zo fluisterde een NS-man in Brenno’s oor. En als je alle aankopen in de winkelcentra die stations tegenwoordig zijn, nu eens zou kunnen betalen met de chipkaart?

Bankieren, een stuk branchevervreemding dat je tegenwoordig wel vaker ziet in de OV-sector - Connexxion blijkt ineens te handelen in verzekering van huisdieren - maar dat in dit geval faliekant mislukt is. In Japan kun je vrijwel overal in en om de stations betalen met het Japanse equivalent van de OV-chipkaart, maar hier in Holland kun je er nog geen pakje kauwgom mee kopen.

‘Staatssecretaresse’ Huizinga was in de ogen van de oppositie en het publiek de kwaaie pier van de chipkaart, maar uit Open Kaart blijkt dat dit project de overheid en de politiek volkomen boven het hoofd is gegroeid. Ook Huizinga kreeg bijvoorbeeld in 2008 geen inzage in een TNO-rapport waarmee TLS liep te zwaaien om aan te tonen dat er niets aan de hand was met de beveiliging van de kaart.

Die kaart moest er gewoon komen, daar was consensus over in Den Haag en bij de vervoersmaatschappijen. Alleen Groen Links en de SP zijn consequent geweest in hun verzet tegen de chip; de andere partijen voerden een zwalkende koers en sloten op beslissende momenten de ogen en de rijen.

Een lezenswaardig boek, Open kaart, niet alleen voor OV-reizigers, maar voor iedereen die nog een centje vertrouwen had in onze democratie en in zijn positie als consument. De belangen van Koning Klant stonden niet centraal bij de introductie van de chip, maar die van de vervoersmaatschappijen. Dit is punt 24 uit het door De winter opgestelde lijstje ‘25 problemen met de OV-chipkaart’, maar het had van mijn part punt 1 mogen zijn, én punt 25, in vette letters, want dit is nou net waar dit hele verhaal om draait.

Frans Mensonides 
26 november 2011

Foto van Brenno en het alternatieve chiplogo afkomstig van het omslag van het boek

 


HEEL NEDERLAND? NEE...


Zomer in Zeeland: Westkapelle

En zo is dan op 3 november de strippenkaart verleden tijd geworden in heel Nederland. In heel Nederland? Nee, een kleine provincie bij de zee blijft hardnekkig weerstand bieden tegen hetgeen elders onvermijdelijk was. In Zeeland kun je voor 1,60 in de bus nog steeds het tweestrippenkaartje kopen dat ik in juli op Walcheren al verkocht zag worden.  

Als ik sommige kranten mag geloven, worden door reizigers gehamsterde 15- en 45-strippenkaarten tot 31 december 2011 ook nog steeds geaccepteerd. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk, want zelf zag in Vlissingen op Zure Zaterdag al een strippenkaart geweigerd worden.

Op een ander hoekpunt van Nederland, de provincie Limburg, is men teruggekomen van de afschaffing van betaalbare kartonnen kaartjes. De goedkope dagkaart keert daar weer terug op de bus, in ieder geval totdat de reiziger gewend is aan de chip. Maar dat zou nog best eens heel lang kunnen duren. In Noord-Brabant heeft men intussen in de gaten wat voorspelbaar was: veel buspassagiers zijn afgehaakt sinds D-day eerder deze maand. De populaire daluren-dagkaart van 3 euro wordt daar pijnlijk gemist.

Misschien is er reden te veronderstellen dat de kruistocht tegen de OV-chipkaart nog niet voorbij is, en het inburgeringsproces al evenmin. Dan is er ook voldoende reden om deze reeks voort te zetten. Dit is deel 26. Helemaal onderaan dit document treft de lezer het overzicht aan van alle eerder verschenen afleveringen.

Frans Mensonides
26 november 2011CHIPSNIPPERS ROND DE JAARWISSELING

En zo is er een jaar begonnen waarin we misschien langzamerhand zullen wennen aan het fenomeen: chipkaart, daar er niet veel anders opzit – lopen of fietsen is niet altijd een alternatief.

Hieronder, terwijl de pruttige snippers van het nieuwjaarsvuurwerk de straten nog plaveien, enige snippers over de chipkaart: een paar punten, opgespaard gedurende de afgelopen weken.

Mijn voorlaatste papieren sterabonnement

*1*

Connexxion is geslaagd in het tot het nulpunt terugdringen van zwartrijden. Dat zou opgemaakt kunnen worden uit het feit dat controleurs van dit bedrijf zich intensief beziggehouden hebben met de opsporing van illegalen. Ze hebben zeker tijd over, zou je kunnen denken als je DIT bericht leest.

Chauffeurs van Connexxion die liever op hun passagiers letten dan op de weg vóór zich, kregen in de smiezen dat op doordeweekse ochtenden vele vrouwen met een donkere huidskleur zich begaven van Amsterdams gettogordel naar de wijken der rijken rond Haarlem. Het vermoeden ontstond dat deze vrouwen illegaal in Nederland verbleven en als werkster werkten in de huizen van de gegoede burgerij. Een aantal controleurs hielp in werktijd de vreemdelingenpolitie met het schaduwen van deze mensen. Zijn zulke controleurs wellicht kleinzoons van de brave burgers die tijdens de oorlog Joodse onderduikers aangaven bij de bezetter?

Een aantal van de aangehouden illegalen is uitgezet. Anderen kregen via de Raad van State gedaan dat ze mochten blijven; het schaduwen en aanhouden van deze werksters, louter op grond van raskenmerken, was in strijd met de wet.

Connexxion gaat, na zich op de verzekeringsbranche gestort te hebben, verder op de weg van branchevervreemding, door zich nu ook met deportatie bezig te houden. Bij een bedrijf dat zo omgaat met de rechten van burgers, zullen de reisgegevens van de chipkaart vast wel in goede handen zijn. Toch?

 

*2*

Weer zo’n kleine chipanekdote. Op tweede kerstdag wilde ik van Den Haag Centraal met de rode Veolia-bus 45 naar Leiden Zuid-West reizen. Met een plukje andere belangstellenden stond ik te wachten op het juiste perron. De bus kwam voorrijden langs dat van lijn 43. Maar het was wel degelijk nummer 45; gelukkig maar, want dat busplatform is in de winter en in het donker één van de meest onaangename plekken van de hele provincie Zuid-Holland. Ik checkte in, na overstap vanuit de HTM-tram.

‘Ja, ik kom op het perron van 43’, legde de busbestuurder uit, ‘omdat het eigenlijk nog in mijn pauze is, en ik jullie dus eigenlijk niet eens mag binnenlaten, maar vooruit dan maar, kom er maar in, want het is tenslotte kerstmis’. Een reeks mededelingen waarvan de logische samenhang niet ogenblikkelijk in het oog sprong.

Natuurlijk meldden zich gedurende de minuten daarop diverse mensen die dachten dat deze bus naar Wassenaar zou gaan, want dat doet lijn 43 namelijk, die normaliter op dit perron staat. ‘Nee hoor, deze gaat niet naar Wassenaar, maar ik sta hier omdat ik eigenlijk pauze heb’. Zou zo’n chauffeur nou zelf ook nooit eens twijfelen aan zijn verstand?

Goed, de slimme chauffeur startte uiteindelijk toch nog zijn bus. Daarbij heeft hij mogelijk de chiplezers gereset of zoiets, want toen ik ruim een half uur later in Leiden uitstapte, flitste er een onleesbare mededeling over het scherm van de lezer, en was daarop ook het bedrag 0,00 euro zichtbaar.

Ik natuurlijk de volgende dag kijken op het station, bij een NS-kaartlezer. Deze rare rit had geen spoor op mijn chipkaart achtergelaten. Later bleek hij wel voor te komen op het overzicht van MijnChipkaart. Volgens dat lijstje was ik na die rit van ruim een half uur weer uitgestapt op Den Haag Centraal, en was ik dientengevolge niets verschuldigd.

?????

 

*3*

Tot 15 januari 2012 kan ik binnen Leiden nog reizen op mijn laatste papieren, bij het GWK gekochte sterabonnement. Per 1 januari is GWK opgehouden met het spelen van plaatskaartenkantoor voor Connexxion. Daarna dienen abonnementen gekocht te worden in de oplaadautomaat.

Daarbij blijft het oude systeem van sterabonnementen met een centrumzone nog gelden. Althans in het Zuid-Hollandse concessiegebied-met-de-lange-naam, waarin ik woon, want je hebt ook gebieden waar andere systemen gelden.

Ik moet straks de kaartsoort (maand- of week-), de centrumzone, de sterwaarde en de dag van ingang allemaal invoeren in de oplaadautomaat, en liefst correct. Dan wordt het abo op mijn persoonlijke OV-chipkaart geladen. Daarna zal ik ook bij elk ritje binnen Leiden in- en uit moeten checken. Mijn stamkaart met pasfoto verliest dus zijn geldigheid.

Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat. Stel dat ik in Leiden nu eens in een bus stap die de zonegrens overschrijdt. Als het goed is, moet het chipsysteem dan alleen de hectometers berekenen die ik buiten de zone Leiden heb gereisd. Ik vraag me af of het systeem daarvoor wel intelligent genoeg is.

Het aanpalende concessiegebied Haaglanden kent een vergelijkbaar systeem: ook verchipte sterabonnementen. Ik zou dus zonder problemen met mijn abonnement moeten kunnen in- en uitchecken in die bus 45 van Veolia waarover ik het net had. We zullen het zien!

 

*4*

Zowaar eens een goede ervaring met de chip. Op de MerwedeLingeLijn van Arriva kreeg ik laatst zo maar 40% korting, zonder dat ik erom gevraagd had. Lees dit reisverslag >>>

Frans Mensonides
4 januari 2012

Overstappen van NS op Arriva: twijfelpalen op station Dordrecht


MENTALITEIT

De Connexxion-chauffeur die ik op een vroege, donkere januarimorgen trof, kon de mentaliteit van zijn bedrijf en branche niet treffender onder woorden brengen. Ik had iets gezegd van zijn op orkaankracht aanstaande radio en het koffiebekertje dat hij in de hand had bij het besturen van de bus. Daarop zei hij: ‘Je mot niet zeiken. Je mag blij zijn dat je mee mag!’ Zijn hele houding straalde hetzelfde uit als de chipkaart: schijt aan de reiziger!

Gelukkig had ik de elektronica bij me om nog tijdens de rit een klacht in te dienen bij Connexxion. Bij die maatschappij krijg je dan meestal na een week een standaardbriefje met excuses. Dat briefje luidt altijd gelijk, ongeacht of je klaagt over defecte chiplezers, sneeuwval, te late of helemaal niet verschenen bussen, of het soort rapaille dat buschauffeur is geworden omdat ze te lui waren voor de bouw, te onbeschoft voor in een winkel en te stom voor op kantoor. 

Deze keer hoorde ik vijf weken helemaal niets, terwijl de behandeltermijn van een klacht twee weken bedraagt volgens belofte van Connexxion zelf. Maar toen werd ik gebeld door een juffrouw die zowaar inging op de aard van mijn klacht en namens het bedrijf excuses aanbood. De klacht was doorgegeven aan het desbetreffende rayon en de chauffeur zou erop worden aangesproken. Enige fiducie dat dat werkelijk gebeurt, heb ik niet. Zo’n afpoeierette is ingehuurd om de hele dag dit soort verhalen te verkopen aan klagende klanten, ongeacht waarover ze klagen; er zal niets door veranderen. 


WACHTEN OP DE GROTE MELTDOWN

Ik kijk al jaren uit naar de dag van de Grote Meltdown; de dag dat het chipkaartsysteem het van Appingedam tot Arnemuiden en van Anna Paulowna tot Aken laat afweten en iedereen in heel Nederland dus gratis met het OV mag. Laatst, op donderdag 23 februari 2012, leek het bijna zo ver te zijn. Nergens in den lande konden nog producten worden opgehaald en kaarten worden opgeladen. Reizen op chip was echter nog steeds mogelijk; geen totale uitval van het chipsysteem. 

Ik geloof de Telegraaf deze keer als ze melden dat TLS heeft laten lekken dat hun systeem niet stabiel is. Ik merk het vaak in de praktijk. Er komen nogal eens storingen voor die niet in de krant komen, maar waarmee je als reiziger wel geconfronteerd wordt.

Zo raakte ik vorige week in Hoorn verzeild, waar net NS-personeel alle chiplezers met hoezen aan het afdekken was: storing. Er werd omgeroepen dat iedereen bij automaat of loket een papieren kaartje moest kopen; het kaartje dus  dat NS in de loop van dit jaar hoopt af te schaffen. Met die onzin moeten ze eens ophouden; defect = gratis reizen, en verder geen gezanik. De storing duurde maar een minuut of 5; daarna werden alle zakken weer van de palen afgepeld.

En afgelopen zaterdag zat ik in tram 17 van Den Haag CS naar het Zeeheldenkwartier, toen de bestuurder omriep dat iedereen moest uitchecken. In een deel van Den Haag lag het chipsysteem plat. We stonden op punt, dat gebied binnen te rijden. Wie niet uitcheckte, zou 4 euro kwijt zijn. Attent, dat er deze keer voor gewaarschuwd werd. 

Later zag ik op mijn rittenoverzicht een rit van Dorpskade (de beginhalte van lijn 17 in Wateringen) naar Dorpskade. Die rit kostte niet meer dan het opstaptarief van 83 cent.

Speldenprikjes van een gammel systeem. Die meltdown, die komt nog wel.


STERABONNEMENT OP CHIPKAART: een maandje bussen binnen Leiden


Geen rijen voor het oplaadapparaat bij de AKO


Zoals hierboven al verteld, ben ik medio januari 2012 binnen Leiden gaan reizen op een sterabonnement op mijn OV-chipkaart. Hoe inconsequent zo’n systeem is, blijft me frapperen. Ze hebben een duur, elektronisch kaartsysteem bedacht omdat het oude zonesysteem zo oneerlijk was. Op dat nieuwe chipkaartje kun je nu dan een ouderwets sterabonnement laden dat nog steeds uitgaat van diezelfde oneerlijke zones. Het lijkt een beetje op een moderne, snelle PC kopen, met zo’n duur breedbek-beeldscherm, en die alleen gebruiken om er een Commodore 64 uit 1983 op te emuleren, omdat Pacman er dan zo lekker ouderwets schokkerig uitziet.

Maar klagen hoor je me niet. Ik maak per maand zo’n 50 busritjes binnen de grenzen van zone 5444, die vrijwel naadloos samenvallen met de gemeentegrenzen van Leiden. Voor 44,70 euro een maand lang geen woekertarief betalen voor mijn ritjes, en dat op dezelfde kaart waarvoor ik normaal woekertarief betaal. Dat haal je er gemakkelijk uit.

Die sterabonnementen moet je als product laden op je chipkaart. Dat kan via Internet, en dat ga ik ook nog wel eens proberen. Een loopje bespaar ik me daar niet mee, want ik moet toch dan weer naar een automaat om het product te laten activeren, vrees ik. 

Oplaadpunten waar je ook abonnementen kunt kopen, zijn schaars gezaaid. In Leiden zijn er maar vijf, volgens opgave op de site van Connexxion; Voorschoten heeft er slechts één. Eén van die gele monsters staat bij de AKO in de stationshal van Leiden Centraal. Weinigen komen daar hun kaart opladen. De twee keer dat ik daar inmiddels mijn sterabonnement gekocht heb, stonden mij geen rijen reislustigen in de nek te hijgen. En dat is maar goed ook, want zo’n abonnement laden is een secuur en langdurig werkje. Ik heb het aantal handelingen niet geteld, maar het zullen er zeker een stuk of vijftien zijn. En iets zegt me, dat je bij twijfel of vastlopen bij het winkelpersoneel niet hoeft te wezen.

Je gaat door een menu heen, en moet op een gegeven moment de gewenste centrumzone kiezen uit een lijst van 20 zone’s in de omgeving. Daarna de sterwaarde intoetsen, en kiezen voor week- of maandabonnement, voor gereduceerd of vol tarief, en de ingangsdatum invoeren. Drie keer controleren voordat je bevestigt, want de transactie kan niet meer ongedaan gemaakt worden, ben ik bang. Daarna betalen met een PIN-pas, en al die tijd je chipkaart erin laten zitten.

Is het gelukt, dan staat niets het reisplezier meer in de weg. Behalve dat je er nog steeds aan moet denken, niet alleen in- maar ook uit te checken. In beide gevallen zie je iets over het scherm flitsen als ST 16-03-12, waarin ST ongetwijfeld zal staan voor STerabonnement, en de vermelde datum de uiterste datum van geldigheid is. 

Bij het uitchecken verschijnt als ritprijs 0,00, ten teken dat je je weer een veel te duur ritje op saldo bespaard hebt. Er wordt bij inchecken ook geen 4,00 euro opstaptarief (borg) ingehouden. Maar alle ritten worden wel geregistreerd, want Connexxion wil nog steeds erg graag weten waar ik allemaal heenga binnen de enge grenzen van die ene zone. En zelf kan ik dat ook keurig netjes nalezen op mijn transactieoverzicht. Handig als ik nog eens van moord verdacht wordt, en een alibi nodig heb. Verder zou ik niet weten wat ik moet met die ritten, die me toch niets gekost hebben. 

Je valt van de ene verbazing in de andere. Het abonnement werkt niet alleen bij Connexxion, de concessiehouder in ons stuk van de provincie Zuid-Holland, maar zelfs in de rode bussen van Veolia. Die komen uit Haaglanden en rijden ook een stuk door Leiden. In de omgeving van Arnhem waren er problemen met de sterabonnementen, omdat sommige busmaatschappijen daar nog geen verchipte abonnementen kunnen verwerken, en andere juist niets meer willen weten van papieren kaartjes. In Leiden echter geen probleem.

Hoe gaat dat dan als je een interlokale rit maakt? Ik stapte met mijn pasverworven abonnement bij Leiden Centraal in bus 256 voor een rit naar Roelofarendsveen, een lang uitgerekt dorp met een lang uitgerekte naam. Die bus rijdt eerst kilometers door Leiden, om de gemeente en zone 5444 te verlaten bij de brug over de Zijl. Daar begint de teller pas te lopen. Ik betaalde voor mijn rit alleen de kosten vanaf de laatste halte in Leiden tot aan mijn uitstaphalte in Roelofarendsveen. En dan gewoon zoals altijd het basistarief van 83 cent plus de kilometerprijs.

Natuurlijk bedacht mijn slechte ik dat ik in dat lange dorp gewoon had moeten ‘vergeten’ om uit te checken. In dat geval had ik geen cent betaald voor mijn rit. Immers: er wordt geen 4,00 euro ingehouden als je instapt binnen het geldigheidsgebied van het abonnement, dus ik had dan 0,00 betaald voor een rit van ca. 15 kilometer. Volgens de regels wordt je kaart geblokkeerd als je er rare dingen mee uithaalt. Maar uit het boek van Brenno de Winter (zie aan de bovenkant van deze pagina) blijkt, dat je het wel heel bont moet maken om dat voorelkaar te krijgen.

Op de terugweg van R.A.Veen naar Leiden heeft ‘vergeten’ uit te checken geen zin, omdat dan wel die 4,00 euro wordt ingehouden – en dat komt dan weer doordat ik instap buiten het geldigheidsgebied van het sterabonnement. Maar ik betaal ook in dat geval slechts het tarief tot aan de zonegrens. Sterabonnement op chipkaart: zo krom als een hoepel, maar het werkt wel. 


Veolia-bus in Leiden


ZEEUWSE STRIP

Op de vorige schrikkeldag, 29 februari 2008, schreef ik dat we op de volgende schrikkeldag, déze dag dus, nog steeds strippenkaarten zouden stempelen. Dat klopt ook, tenminste voor wie reist in Zeeland. In die provincie is de strip teruggekeerd van nooit weggeweest, en heet nu de Zeeuwse Strip.  

Het is vast een uitvinding van de provincie, en niet van de vervoermaatschappijen Connexxion en Veolia, die er nogal zwijgzaam over zijn op hun site. Uit wat ik erover gevonden heb, is het gewoon nog het oude systeem van wagenverkoop, met 2, 3 en 8-strippenkaarten voor ongeveer dezelfde prijs als vroeger. Twee 8-strippenkaarten gelden nog steeds als dagkaart, en dat was ook altijd al zo.

In dit geval is dat een goede vorm van innovatie: gewoon hetzelfde behouden, en er een nieuwe naam aan geven. Binnenkort ga ik eens kijken in Zeeland om die neo-strippenkaart te bewonderen.

Daarover in een nieuwe aflevering. Dit is het einde van deel 26.

Frans Mensonides
29 februari 2012
Laatste wijziging 2 maart 2012Eerdere afleveringen in de deze reeks, die telkens van naam verandert, maar wel steeds gewoon doortelt:

De stand in chipland 25 (september – november 2011): De Afsluitdijk over met drie kartonnetjes / D-day in Utrecht / Connexxion controleert /D-day in Bavel (Breda) - De stand in chipland 24 (juli - augustus 2011): D-day, of liever: zure zaterdag in Almere, Hilversum en op Walcheren / Tjeerds worsteling met de chipkaart / Pendelen in de Leidse Merenwijk / Restitutie blijft probleem voor Connexxion / Alle dertien goed / Wel aan de chipKAART maar niet aan de chipKNIP - De stand in chipland 23 (mei - juni 2011): Alsnog D-day in Zuid-Holland, 19 mei 2011 / Tweede Kamer blijft problemen houden met 'kinderziekten' chipkaart / Restitutie bij Connexxion on-line / Lopen of een kaartje kopen / Ouderdom en andere kleine gebreken die het reizen met de chipkaart moeilijk maken - De stand in chipland 22 (januari - april 2011): De D-day in Zuid-Holland die niet doorging / Hybride chipsysteem, ofwel: willen we de totale digitalisering? / Fraude acceptabel in onze gedoogdemocratie / Geld terug, maar niet on-line / 40 keer chippen bij Connexxion in Zuid-Holland - De stand in chipland 21 (november - december 2010): Chipkaart S.M.A.R.T.?, ofwel: wie wordt er eigenlijk blij van? / Chippen in Gelderland: dalurenkorting en de trein van Veolia / Kilometertarief Haaglanden 15% omlaag! / Op naar D-day in Zuid-Holland (03/02/11) -De stand in chipland 20 (september - oktober 2010): Opti-MIS-me over negatief chipnieuws / chippen bij NS, HTM, GVB, Qbuzz, GVB, Hermes en tijdens Leidens Ontzet / Meldpunt Collectief Onrecht / Slecht weer voor de chipkaart / Chipklok op twee voor twaalf - De stand in chipland 19 (juni - augustus 2010) met o.a.: D-day in groot-Amsterdam / Connexxion: 38% ritten fout; restitutie chaos / 60 ritten met HTM / fakende controleurs RET / 30 ritten met NS / 'Klauwen met tijd, techneut Connexxion aan de lijn / anoniem chippen / chippen in Gelderland - De stand in chipland 18 (april - mei 2010) met o.a.: Legale zakkenrollerij: chippen bij Connexxion (met lange nasleep) / vergeetpalen op de SUNIJ / speuren in de reisplanner / metro Amsterdam: -13% passagiers / chippen bij NS, HTM en Veolia / op saldo naar Nijverdal - De stand in chipland 17 (februari - maart 2010) met o.a.: Afschaffing strippenkaart op RET-tram en bus / Goeree-Overflakkee / met Connexxion de mist in / chippen bij NS en HTM / voor 16 euro het schip in bij Leidse stadsrit - De stand in chipland 16 (december 2009-januari 2010) met o.a.: eindelijk chippen bij NS / 30 ritten bij HTM en Connexxion / 25 stellingen van Brenno de Winter / introductie Studenten-OV-chipkaart / het onderzoek van Otto Cox (Leiden) - De stand in chipland 15 (oktober-november 2009) met o.a.: chipkaart is 15% duurder dan strippenkaart en jaagt mensen de metro uit / slap D-daytje bij NS / duur oeps-moment / uitrol chipkaart bij HTM - Chipblog augustus - september 2009, met o.a.: 27/8: D-day bij GVB Amsterdam, chippen in Zeeland, Utrecht, Arnhem / Nijmegen en bij Veolia - Chipblog juni-augustus 2009, met o.a.: probleem met Voordeelurenkaart NS / Chippen op de bus in en om Leiden / Evaluatie: hoe goed gaat het werkelijk in chipland / een weggooier: de wegwerpkaart van het GVB - Chipblog maart - mei 2009, met o.a.: Falende controleapparatuur bij NS en RET / ROVER terug in overleg / Langdurige blackout chipkaartlezers in RET-metro / Chipkaart getest rond Leiden - Strip en Chip; rond een historische donderdag: Magneetkaart, chipkaart: een kwart eeuw gemodder / Witkielen, aftellen naar donderdag / Randstadrail / de Compensatiekaart / D-day: donderdag 29 januari 2009 / Dan toch maar de evaluatie (jan./feb. 2009) - Unknown Check-in: Rondje Randstad met de chipkaart / Ervaringen van andere reizigers / Aanvullend stads-streekabonnement / Compensatiekaart: achter-het-bureau-denken van RET / ROVER: Duitse chipkaart of vouw-de-vouw / Rondje Rotterdam (november 2008 - januari 2009) - Pinksterupdate / Plundertarief GVB / Rotterdamse Pleurisschop / Tegoedbon op Hoekse Lijn / Discussieavond 'De OV-chipshow' van TUMULT / En toen: nieuw uitstel / Controleapparaat gesignaleerd (mei-juli 2008) - Op weg naar Station Unknown; De week van Tineke Huizinga / aanvulling voor wie de nuance zoekt / Huizinga´s aanvalsplan / Toenemende twijfel aan Alladin´s wonderlamp (januari / maart 2008) - RGL en Chipkaart: bladeren in koppijndossiers (januari 2008) - 'Ken d'rrr ook niks an doen' Een middag chippen in de tram van de RET (juli 2007) - Ik overleefde de metro-marathon van Rotterdam (april 2007) - U houdt van reizen, maar niet van gedoe; chippen bij NS (januari 2007) - ‘Use it, lose it’; Zomaar wat chip-shit uit de Amsterdamse Gettogordel (januari 2007) - 'RET wenst u een goede reizen'; op pad met de OV-chipkaart (juni 2006) - Aangekaart; losse flodders over de chipkaart (mei 2006) - Niet goed, geld weg. Twee dagen op pad met de OV-chipkaart (maart 2006) - Veel onduidelijkheden rond de OV-chipkaart (februari 2006)


© Frans Mensonides, Leiden, 2011 / 2012


<< naar thuispagina Frans Mensonides